NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Brabant stimuleert herstel en behoud van wijstgronden

20 mei 2019

Vanaf 1 mei 2019 kunt u bij de provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor behoud en herstel van wijstgronden in combinatie met natuurontwikkeling.

De wijst, die de Peelrandbreuk markeert, is een uniek natuurverschijnsel dat zich kenmerkt door natte hoger gelegen gronden, terwijl lagergelegen gronden droog blijven. Dat komt doordat grondwater langs de breuklijn omhoog wordt gestuwd. Deze gronden zijn daardoor ook gedurende een droge zomer vochtig. Kenmerkend is ook de rode kleur van het opborrelende grondwater, veroorzaakt door het hoge ijzergehalte.

Wijstherstel
Woont u in de buurt van de Peelrandbreuk of een van zijn vele zijbreuken? Dan ligt uw grond mogelijk in een wijstgebied. De provincie Noord-Brabant wil graag iets moois maken van deze gronden stelt daarom per 1 mei 2019 geld beschikbaar.
Er zijn 2 mogelijkheden:

een natuurbeheerder koopt uw land voor de volledige getaxeerde waarde. Die natuurbeheerder krijgt 85% van die waarde aan subsidie: voor de aankoop en om de waterbergende werking terug te brengen. Vervolgens laat hij de natuur z’n gang gaan
of u behoudt het land, ontvangt zélf die 85% van de waarde aan subsidie, restaureert de waterbergende werking, en geeft het land een nieuwe wijstvriendelijke functie

De enige voorwaarde is dat uw grond aan een Peelrandbreuk ligt. Initiatiefnemers kunnen tot 12 december 2021 via brabant.nl subsidie aanvragen. In totaal is een bedrag van € 1,8 miljoen beschikbaar. Meer informatie: www.brabant.nl/wijst

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet