NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht bestrijdt verdroging natuurgebied Overlangbroek

26 sept 2019

In het bijzondere natuurgebied Overlangbroek , tussen Wijk bij Duurstede en Leersum, zijn maatregelen genomen om de verdroging van het gebied tegen te gaan. Zo kan het zeldzame vochtige rivierkleibos met onder andere bijzondere mossen en korstmossen behouden blijven.

In het natuurgebied zijn stuwen en duikers geplaatst. Nieuwe en opgeschoonde watergangen voeren overtollig verzurend regenwater af. Hierdoor kan kwel, grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt, beter naar boven stromen. Om het vochtige rivierkleibos beter te kunnen beheren, zijn onderhoudspaden aangelegd en bestaande paden opgeknapt.

Beschermde natuur
Het natuurgebied Overlangbroek is, samen met de natuurgebiedjes op landgoed Kolland en Oud-Kolland, onderdeel van een kleinschalig cultuurlandschap met essenhakhoutbosjes. Vroeger werd het jonge hout afgezet en gebruikt voor het maken van wagenwielen en gereedschap.

Zeldzaam
Dit essenhakhout op voedselrijke kleigronden in het rivierengebied vormt een zeldzaam bostype in Europa. Daarom hebben deze gebieden een speciale beschermde status en zijn onderdeel van het Europese Natura-2000 netwerk. In dit gebied komt kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug en kwelwater van de Nederrijn samen, waardoor hier het unieke vochtige rivierbos is ontstaan.

Bijzondere mossen en essentaksterfte
Door het eeuwenlange hakhoutbeheer zijn in het natuurgebied oude essenstobben ontstaan dikke, knoestige onderstammen ook wel stoven genoemd. Dit zijn ideale groeiplaatsen voor allerlei zeer zeldzame mossen en korstmossen die in Europa bedreigd zijn. Een schimmelziekte, de zogenaamde essentaksterfte, zorgt momenteel helaas voor veel sterfte onder de essen. De provincie hoopt een deel van het hakhout en de mossen te kunnen behouden door inplant met andere soorten. Een deel van het gebied zal ook worden omgevormd naar opgaand bos van het rivierkleitype. Behalve de mossen leven in dit bos ook andere karakteristieke soorten, zoals de spotvogel en de sleedoornpage.

Verdroging
Overlangbroek is een van de belangrijkste verdroogde natuurgebieden in de provincie Utrecht. In deze zogenaamde ‘TOP-gebieden’ werkt de provincie samen met natuur-, milieu- en landbouworganisaties en water- en terreinbeheerders aan het bestrijden van verdroging. Deze verdroging is de afgelopen 50 jaar sluipenderwijs toegenomen door. De maatregelen die de verdroging bestrijden maken het gebied ook minder kwetsbaar voor stikstof.

Omwonenden
Omwonenden hoeven niet bang te zijn voor natte voeten. De maatregelen voorkomen vernatting op aangrenzende percelen en hoe een natter natuurgebied op haar beurt als `spons’ kan helpen om droge zomers zoals in 2018 en 2019 te doorstaan.
Samenwerking

Het verbeterde natuurgebied Overlangbroek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen terreineigenaar Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet