NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht gastheer internationale conferentie duurzame steden

2 juni 2016

Het bijzondere Paushuize vormde dinsdag 31 mei het decor voor een internationale conferentie over de waarde van groen bij stedelijke ontwikkeling. Gedeputeerde Bart Krol, heette namens Gedeputeerde Staten de (inter)nationale gasten welkom. “Door het creëren van slimme op natuur gebaseerde oplossingen blijft de regio gezond, aantrekkelijk en toegankelijk. Zo is natuur één van de duurzame innovatie motoren voor steden en regio's”, aldus Krol. De Europese Commissie presenteerde op de conferentie een systematiek waarmee de waarde van ecosystemen kan worden meegewogen bij stedelijke ontwikkeling.

Europese samenwerking
Tijdens de conferentie stond de samenwerking op Europees niveau centraal. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door de directeur Natural Capital van dg Environment, de heer Humberto Delgado Rosa. Het afgelopen jaar is op initiatief van de Europese Commissie onderzoek gedaan naar beleid rond groen in de stad. Nederland speelde daarin een leidende rol. Uit het onderzoek blijkt dat het goed is om ook op dit terrein een Europese samenwerking op te starten.

Groene en blauwe waarde
Aan het einde van dag werd de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ ondertekend. Hiermee gaan Nederlandse gemeenten met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad beter in kaart te brengen. Uitgangspunt hierbij is de waarde die de natuur heeft voor onze maatschappij (natuurlijk kapitaal).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet