NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht inventariseert flora en fauna Kromme Rijngebied en Schalkwijk

3 mei 2016

Veldwerkers inventariseren vanaf deze week tot eind september welke planten en dieren er leven in het Kromme Rijngebied en Schalkwijk. Het gaat vooral om het in kaart brengen van bijzondere planten en dieren. Elk jaar laat de provincie dit onderzoek in een ander deel van de provincie uitvoeren.

Dit jaar kunt u de veldwerkers tegenkomen in het buitengebied in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Dit is circa 10.000 hectare. De meeste aandacht gaat uit naar wegbermen, sloten, poelen, houtwallen en (park)bossen. De veldwerkers zullen zich altijd melden voordat zij in een gebied gaan inventariseren. Met de inventarisatie brengt de provincie in kaart wat de natuurwaarden zijn in het gebied en welke beschermde en bedreigde soorten planten en dieren er voorkomen. De provincie kijkt naar planten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en bosmieren. Voor de planten is één bezoek voldoende, voor de dieren moet een gebied drie maal in het seizoen bezocht worden.
Snelle verwerking via tablet en GPS

De natuurwaarnemingen worden direct in het veld digitaal ingevoerd in een tablet. Bij deze invoer wordt gebruik gemaakt van navigatiesatellieten (GPS) voor een snelle bepaling van de positie in het veld. De gegevens zullen worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en zijn daarmee ook beschikbaar voor anderen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet