NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Provincie Utrecht inventariseert flora en fauna in buitengebied

12 mei 2015

Van 15 mei tot eind september 2015 gaan veldwerkers op pad om te inventariseren welke planten en dieren er leven in onze provincie. Deze inventarisatie vindt ieder jaar plaats, telkens in een ander deel van de provincie. Dit jaar staan onder andere de Vechtvallei en het Noorderpark op het programma. Het gaat vooral om het in kaart brengen van bijzondere planten en dieren.

Met de inventarisatie brengt de provincie in kaart wat de natuurwaarden zijn in het gebied en welke beschermde en bedreigde soorten planten en dieren er voorkomen. De provincie kijkt naar planten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en bosmieren. Voor de planten is één bezoek voldoende, voor de dieren moet een gebied drie maal in het seizoen bezocht worden.
Snelle verwerking via tablet en GPS

De natuurwaarnemingen worden direct in het veld digitaal ingevoerd in een tablet. Bij deze invoer wordt gebruik gemaakt van navigatiesatellieten (GPS) voor een snelle bepaling van de positie in het veld. De gegevens zullen worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en zijn daarmee ook beschikbaar voor anderen.
De informatie is nodig voor goed beleid in het landelijk gebied

De actuele natuurinformatie heeft de provincie Utrecht nodig voor haar beleid. Met de verzamelde natuurinformatie kan de provincie de belangen van de natuur meewegen met de vele andere belangen in het landelijk gebied. Zo zijn in het recent vastgestelde Natuurbeheerplan op basis van waarnemingen de kansrijke gebieden geselecteerd voor subsidies voor agrarisch natuurbeheer. De gegevens van het Noorderpark zullen gebruikt worden bij rapportages over het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen.
Vechtvallei en Noorderpark

Dit jaar kunt u de veldwerkers tegenkomen in het buitengebied in delen van de gemeenten Abcoude, Stichtse Vecht, De Bilt, Baarn, Zeist en Woerden. Dit is circa 11.000 hectare. De meeste aandacht gaat uit naar wegbermen, sloten, poelen, houtwallen, heiden en (park)bossen. De veldwerkers zullen zich altijd melden voordat zij in een gebied gaan inventariseren. Meer informatie bij Herbert Kuyvenhoven van de provincie Utrecht, via natuurinfo@provincie-utrecht.nl of 030 – 258 35 28.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet