NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie en Roermond zetten in op 'waterdichte' afrastering rond de Meinweg

8 okt 2015

Steeds meer wilde zwijnen struinen rond buiten hun officiële leefgebied in De Meinweg. Met landbouwschade als gevolg. Volgens Roermondenaar Pierre Diederen komt dit doordat de afrastering die de zwijnen tegen moet houden niet goed functioneert. Gedeputeerde Patrick van der Broeck en wethouder Raja Fick-Moussaoui namen de proef op de som en gingen met Diederen het natuurgebied in.

Inspectie
Langs het leefgebied van wilde zwijnen in de Meinweg staan afrasteringen om de wilde zwijnen zoveel mogelijk in het gebied te houden. Pierre Diederen heeft onderzoek gedaan naar de staat van deze rasters. Er zijn in de afrastering inderdaad elementen die onvoldoende worden onderhouden of onvoldoende functioneren is de conclusie van gedeputeerde en wethouder tijdens hun inspectie. Voorbeeld zijn de poorten aan de noordzijde van het leefgebied die steevast open staan en het wildrooster in de Melickerheideweg dat met zand is dichtgelopen.

Nieuwe afspraken maken
“Samen met het Faunafonds, gemeenten, de LLTB en Staatsbosbeheer hebben we in de aanleg van deze rasters geïnvesteerd”, zegt gedeputeerde Van der Broeck. “Maar op deze manier is een afrastering weggegooid geld.” Verschillende partners nemen nu het initiatief om snel nieuwe afspraken te maken over het beheer van de rasters. Vooral de poorten zijn dringend aan reparatie en aanpassing toe zodat poorten vanzelf dichtvallen. “Het is nu zaak dat de afspraken over onderhoud goed worden nagekomen”, aldus Patrick van der Broeck.

Bijdrage
Wethouder Fick-Moussaoui: “Nationaal Park De Meinweg en Meerlebroek zijn naast de Veluwe de enige aangewezen leefgebieden van wilde zwijnen in Nederland. In alle overige gebieden is het voorkomen van de wilde zwijnen ongewenst. In augustus heeft het college besloten om voor de komende vijf jaar een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het zwijnen werend raster. Een goed functionerend raster voorkomt schade aan de omliggende gebieden, verhoogt de verkeersveiligheid en hoeven er geen of minder wilde zwijnen afgeschoten te worden als ze buiten het leefgebied komen”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet