NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek


geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Provincie Gelderland en Groenfonds lanceren 'Lenen voor Natuur'

20 nov 2014

Particuliere landgoedeigenaren in Gelderland kunnen binnenkort bij de aanleg van natuur gebruikmaken van een nieuwe leenfaciliteit. De provincie Gelderland richt samen met Nationaal Groenfonds het provinciaal fonds ‘Lenen voor Natuur’ op. De provinciale bijdrage is door Nationaal Groenfonds verdubbeld zodat er een budget van 8 miljoen beschikbaar is.

​Financiering nieuwe verdienmodellen
In aanmerking komen investeringen die bijdragen aan nieuwe verdienmodellen waar natuuraanleg- en beheer baat bij hebben. Bijvoorbeeld het uitkopen van een pachter of een investering in een economische activiteit op het landgoed. Het is wel een voorwaarde dat er voor deze projecten geen andere vorm van subsidie of overheidsbijdrage beschikbaar is. De leningen kennen een rente die gelijk is aan de marktrente voor zogenaamde groene leningen.

“Deze leenmogelijkheid helpt landgoederen niet alleen bij het realiseren van het Gelderse Natuurnetwerk maar ook voor nieuwe verdienmodellen” aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. “En de lening komt na verloop van tijd weer terug voor nieuwe investeringen”.

Provincie stelt vast, Groenfonds toetst
Om voor de lening in aanmerking te komen moet de landgoedeigenaar aan een aantal criteria voldoen, die door de provincie zijn vastgesteld. Nationaal Groenfonds toetst vervolgens de financiële haalbaarheid van de investering en verstrekt de lening. Naar verwachting zullen de eerste leningen in 2015 beschikbaar komen.

Meer informatie?
Heeft u een project dat in aanmerking kan komen voor 'Lenen voor Natuur'? Of wilt u zelf een fonds of financieringsarrangement met het Groenfonds inrichten? Neem dan contact op met onze accountmanager Jac Meter via (06) 53 592 193 of via jac.meter@nationaalgroenfonds.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet