NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Provinciekas inzetten voor natuur

3 feb 2015

Uit een recent onderzoek van Deloitte Insight blijkt dat provincies miljarden euro’s op de bank hebben staan. De reserves van de provincies groeiden van 5,2 miljard (2008) tot maar liefst 16,6 miljard (2013). D66-leider Alexander Pechtold riep hen maandagavond 2 februari in het televisieprogramma Jinek op om op korte termijn een groot deel van hun reserves te gaan investeren in innovatie en duurzame groei. Dit komt de werkgelegenheid ten goede, volgens de partijleider. Voor twaalf provincies komt het neer op ongeveer 15 miljard euro aan vermogen op bankrekeningen en in obligaties. Daar bovenop komt nog eens 2,4 miljard aan onbestede subsidies, blijkt uit het onderzoek.

Kiezen voor natuur
Natuurmonumenten hoopt dat ook andere partijen zich aansluiten bij de oproep van D66-leider om de provinciale reserves te investeren in projecten voor duurzame ontwikkeling. Zij pleit voor projecten waar natuur en economie elkaar versterken. Natuurmonumenten roept daarom de provincies op bij de komende Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart natuur een prominente plek te geven in de collegeprogramma’s.

Natuur en economie gaan hand in hand
Natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten pleiten al geruime tijd bij de provincies om werk te maken van het Nationaal Natuurnetwerk, door gronden beschikbaar te stellen voor natuur. Nu zijn natuurgebieden nog te versnipperd en klein om soorten te laten overleven. Door het vergroten en verbinden van natuurgebieden, krijgen soorten weer een kans. Ook het tekort aan groen in de omgeving van steden en de periodieke wateroverlast kan zo aangepakt worden. Natuur draagt bij zowel aan het herstel van biodiversiteit als aan economische ontwikkeling: een aantrekkelijke en gezonde omgeving en is een trekpleister voor bewoners, bedrijven en toeristen.

Een succesvol project waar natuur en economie elkaar versterken zijn de Marker Wadden. Het Markermeer was jarenlang ten dode opgeschreven, totdat Natuurmonumenten met een oplossing kwam die het gebied weer tot leven moet brengen. Slib en verharde oevers bedreigen dier- en plantensoorten. Volgens VNO-NCW voorzitter Hans de Boer zijn de Marker Wadden een prachtige kans voor internationale profilering van de waterbouwsector. De aanleg van haventjes maken het gebied tot een interessante toeristische trekpleister.

Provinciale Statenverkiezingen
De sleutel ligt in maart ook bij de kiezer. Natuurmonumenten vraagt kiezers hun stem uit te brengen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Zij kunnen meebeslissen over een gezonde leefomgeving bij hen in de buurt. Als er gestemd wordt voor de natuur, zullen veel bedreigde planten en dieren weer een toekomst hebben in Nederland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet