NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies en Prolander maken afspraken over natuur- en waterprojecten

12 febr 2016

Aan welke natuur- en waterprojecten in Groningen en Drenthe wordt het komende jaar gewerkt? En wanneer zijn bepaalde projecten afgerond? Dat staat omschreven in de prestatieovereenkomst die op 12 februari werd ondertekend in Noordlaren door de twee provincies en uitvoeringsorganisatie Prolander.

Nog niet af
De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen om natuur in Groningen en Drenthe uit te breiden en te versterken. Maar het werk is nog niet af. Volgens afspraak met het Rijk gaan de provincies de komende jaren tot 2027 in een aantal regio's natuurgebieden realiseren. Deze opdrachten staan nooit op zichzelf, maar gaan hand in hand met andere doelen, zoals waterberging, de versterking van de landbouwstructuur en recreatie, waardoor natuur meer beleefd en benut kan worden.

Projecten klaar
In 2016 is de uitvoering van een aantal grote projecten in Groningen gereed. Zo is met de aanleg van 140 hectare nieuwe natuur in Haansplassen deze zomer de herinrichting van Midden-Groningen voltooid. Ook de inrichting van het gebied Besloten Venen-Westerlanden is in de loop van 2016 klaar, waarmee de herinrichting Haren dan grotendeels is afgerond. In Westerwolde worden de werkzaamheden in het gebied bij Ter Apel afgerond en wordt voor het gebied Renneborg-Ter Walslage het inrichtingsplan opgeleverd (start 2017). Voor de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier -de laatste grote opgave voor het Natuurnetwerk in Groningen- wordt samen met de streek een inrichtingsplan gemaakt, dat deze zomer in concept klaar is.

In totaal investeert de provincie Groningen in 2016 een bedrag van 14 miljoen euro in deze projecten.
Over Prolander

Prolander is sinds 1 maart 2015 de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen. Prolander vertaalt provinciaal beleid naar concrete plannen en zorgt ervoor dat die plannen worden uitgevoerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet