NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies stemmen in met uitvoeringsprogramma PAS

14 april 2015

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De provincies gaan er nu van uit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden vastgesteld en dat de PAS dan op 1 juli 2015 in werking treedt. Dit betekent dat de vergunningverlening voor stikstofgevoelige activiteiten in industrie en landbouw, die door uitblijven van de PAS op slot zat, vanaf de zomer weer op gang kan komen.

Op 1 april gaf de Tweede Kamer al met ruime meerderheid aan staatssecretaris Dijksma mandaat om met provincies afspraken te maken over snelle invoering van de PAS. In het overleg tussen kabinet en provincies is nu afgesproken dat na de inwerkingtreding op 1 juli snel gewerkt wordt aan een eerste herziening die uiterlijk 15 december 2015 zijn beslag moet krijgen.

De provincies voelen zich gesterkt door de twaalf provinciale informatieavonden die uitermate constructief waren met opvallend veel ondersteuning voor de PAS. Ook bij de ingediende zienswijzen - naast uiteraard kanttekeningen- is er veel ondersteuning voor het starten met de PAS.

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken een aantal overheden samen om bij Natura 2000-gebieden twee doelen tegelijk te bereiken. Aan de ene kant wordt de achteruitgang van de biodiversiteit in die gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van die gebieden. Aan de PAS ging een jarenlange voorbereiding vooraf. In de Crisis- en Herstelwet was aanvankelijk voorzien dat deze al op 1 april 2012 in werking zou treden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet