NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

12 april 2018

Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke internationale verplichting voor de weide- en akkervogels. Om de populatie weer sterk en stabiel te maken, intensiveren provincies, Rijk, terreinbeheerders, soortenorganisaties, BoerenNatuur.nl en de agrarische collectieven de samenwerking in de weide- en akkervogelgebieden.

Concreet richten de partijen zich op het optimaliseren van het beheer en de inrichting van de bestaande weidevogelgebieden (ongeveer 140.000 ha). Hiermee wordt o.a. ingezet op het behoud van 32.000 tot 36.000 broedparen grutto’s en waarvan andere weidevogelsoorten ook profiteren. Hiernaast wordt geïnvesteerd in verbetering van het leefgebied van akkervogels, zoals de patrijs en veldleeuwerik. Provincies, natuurorganisaties en agrarisch collectieven stellen hiervoor actieplannen op die gefaseerd worden uitgevoerd. Ook wordt onderzocht hoe predatie het beste kan worden aangepakt. Hiermee is een start gemaakt met een gestructureerde weide- en akkervogelaanpak.

Openstelling landelijke regeling
Provincies en rijk investeren in efficiënter en effectiever agrarisch natuurbeheer en in extra inrichtingsmaatregelen. In totaal is 22 miljoen aan extra beheermiddelen beschikbaar. Provincies bereiden voor de zomer een openstelling voor inrichtingsmaatregelen voor op basis van een landelijke regeling. Hiervoor is 9 miljoen euro beschikbaar. Daar bovenop zetten diverse provincies nog extra middelen voor weide- en akkervogelbeheer in.

Adnan Tekin, gedeputeerde Noord-Holland: “Nederland is in Europa een belangrijk broedgebied voor weide- en akkervogels en deze vogels zijn niet weg te denken uit Nederland. Maar daar moeten we wel veel voor doen. Provincies, rijk, maatschappelijke partners en natuurorganisaties gaan intensief samenwerken om weide- en akkervogels te beschermen en hen veilige omstandigheden te bieden. Denk bijvoorbeeld aan onze vrijwilligers die fantastisch werk verrichten. Met deze extra middelen kunnen we in fases en heel gericht per gebied maatwerk bieden. Zo hopen wij dat toekomstige generaties ook opgroeien met weide- en akkervogels als typisch Hollands icoon.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet