NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Provincie stimuleert samenwerking tussen ENCI en Sibelco Europe

19 nov 2014

De provinciale aanpak gericht op het beëindigen en transformeren van de kalksteengroeves bij ENCI en Groeve 't Rooth heeft geleid tot een samenwerking tussen Sibelco en ENCI. ENCI levert de komende jaren kalksteen uit de ENCI-groeve aan Sibelco.

Een aanzienlijk deel van de opbrengsten zal ENCI ter beschikking stellen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied voor verdere verfraaiing van de ENCI-groeve en/of omgeving.

Positief effect
"Dat aan de kalksteenwinning in Limburg een einde komt, is bekend. De bedrijven ENCI en Sibelco Europe leveren volgens plan en regelgeving beide de groeves op waarin zij nu nog actief zijn: de ENCI-groeve in Maastricht en Groeve 't Rooth in Margraten", zegt gedeputeerde Bert Kersten. "Wij beogen met deze samenwerking een positief effect voor de natuur en de werkgelegenheid in de regio, samen met de betrokken bedrijven."

Plan van Transformatie
In lijn met het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied wint ENCI kalksteen tot 1 juli 2018. Dit plan, overeengekomen in 2009, draagt de goedkeuring van Natuurmonumenten, ENCI, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en de omwonenden, vertegen­woordigd in de Stichting Sint Pietersberg Adem­benemend. ENCI werkt binnen de contouren van dit plan aan haar jaarlijkse winning. Om het gezamenlijk gedragen Plan van Transformatie te realiseren, is met Sibelco overeengekomen dat zij de onbewerkte, hoogwaardige kalksteen uit de ENCI-groeve afneemt gedurende de geldigheidsduur van de ontgrondingenvergunning van ENCI. Deze kalksteen zal vanaf ENCI rechtstreeks worden aangevoerd naar de productielocatie van Sibelco in de Beatrixhaven. Een aanzienlijk deel van de opbrengsten zal ENCI ter beschikking stellen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied voor verdere verfraaiing van de ENCI-groeve en/of omgeving.

Winning laatste uitbreidingsgebied
Ook de winning van de kalksteen in het laatste uitbreidingsgebied van Groeve 't Rooth zal verlopen volgens de afspraken waaraan Sibelco zich heeft gecommitteerd. De gewonnen kalksteen wordt tijdelijk opgeslagen in het oude gedeelte van Groeve 't Rooth dat in eigendom is van Sibelco. De afvoer naar de productielocatie in de Beatrixhaven begint nadat de aanvoer vanuit ENCI is beëindigd. De samenwerking tussen ENCI en Sibelco start in december. De direct omwonenden van de groeves worden geïnformeerd middels een bewonersbrief.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet