NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Rapport anticonceptie naar Provinciale Staten Flevoland

5 mrt 2020

Het onderzoek naar anticonceptie als methode voor het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen is vandaag aangeboden aan Provinciale Staten. Het advies van Gedeputeerde Staten is om het huidige beleid niet aan te passen op basis van dit rapport (pdf, 18 MB). De provincie wil een zorgvuldige en transparante keuze maken voor het beheer van het gebied en het welzijn van de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen. Daarom hebben Provinciale Staten gevraagd om de mogelijkheden voor toepassing van anticonceptie te verkennen. Deskundigen hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, ervaringen, risico’s en eventuele knelpunten bij de toepassing van anticonceptie bij grote grazers onder natuurlijke omstandigheden.

Onderzoek
De universiteit baseert zich op wetenschappelijke studies over anticonceptie in andere landen en continenten. De literatuurstudie van de universiteit is breed opgezet, waarbij de deskundigen gebruik hebben gemaakt van meest recente onderzoeken. De hoofdpunten uit het onderzoek zijn effectiviteit, praktische uitvoerbaarheid, effect op de gezondheid van de grote grazers en effect op het gedrag, de juridische kaders en de kosten.

Beheer van de populatie
Een van de vraagstukken uit het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen is het beheer van de populatie grote grazers na de reset. Het beleidskader geeft aan dat het aantal grote grazers onder een plafond van 1500 dieren moet blijven. De reset van de grote grazers moet zorgen voor een afname tot 1100 dieren, waarna de populatie gecontroleerd kan doorgroeien naar 1500. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er voldoende voedsel voor de grote grazers is. Anticonceptie wordt in het beleidskader benoemd als een van de nader te onderzoeken alternatieven voor het beheer. Het literatuuronderzoek beantwoordt het verzoek van Provinciale Staten om de mogelijkheden voor anticonceptie in het beheer in beeld te brengen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet