NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reactie IPO op VN-rapport over dalende biodiversiteit

8 mei 2019

Het aan de VN gelieerde Ipbes kwam deze week met zorgwekkende conclusies over de ontwikkeling van de biodiversiteit. Wereldwijd worden meer dan een miljoen soorten bedreigd. Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk.

Provincies doordrongen van de urgentie
Provincies herkennen de urgentie van deze opgave. Provincies hebben een belangrijke rol bij de realisatie van de opgave in Nederland. Niet alleen vanuit het natuurbeleid, dat gedecentraliseerd en een provinciale kerntaak is, maar ook vanuit provinciale beleidsverantwoordelijkheid voor landbouw, ruimtelijke ordening en klimaatbeleid. We werken dagelijks met vele partners aan een verantwoord gebruik en de versterking van de groene ruimte in Nederland. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afronding van het Natuurnetwerk Nederland, de uitvoering van de beheerplannen voor Natura2000-gebieden en ondersteuning van diverse initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw.

Nieuwe provinciebesturen aan de slag
Het rapport laat zien dat er een stevige inzet op behoud van biodiversiteit nodig is. Op dit moment zijn provincies bezig met collegeonderhandelingen en wordt duidelijk wat de inzet van nieuwe colleges wordt. Belangrijk onderdeel van deze onderhandeling is de toekomst van onze woon-, werk- en leefomgeving. Op basis van die uitwerking gaan we de dialoog met maatschappelijke partijen en rijk aan over de aanpak in de komende jaren. Dan zal blijken op welke manier de provincies aan de slag gaan met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet