NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Realisatie ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ stap dichterbij

14 maart 2019

Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland werken samen aan de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’. De poort wordt een van de entreegebieden van Nationaal Park Nieuw Land en bevindt zich in het Hollandse Hout. Om deze poort te realiseren tekenden de partners op 13 maart 2019 een convenant waarin staat hoe zij samenwerken, waar aan, en met welk budget. Dit voorjaar starten de partners met een vijftal projecten en activiteiten, waarvoor zij gezamenlijk zes miljoen euro beschikbaar stellen. De realisatie van het nieuwe entreegebied van Nationaal Park Nieuwland komt daarmee een stap dichterbij.

Convenant Poort Oostvaardersplassen
‘Poort Oostvaarderplassen Lelystad’: entreegebied Nationaal Park Nieuw Land

Het entreegebied ligt tussen Lelystad en het kerngebied van de Oostvaardersplassen die samen met de Marker Wadden, het Markermeer en de Lepelaarplassen, het Nationaal Park Nieuw Land vormen. Dit entreegebied is in de toekomst het avontuurlijke startpunt van tal van activiteiten en routes, waar je verrast wordt door de overweldigende natuur en waar je je kunt onderdompelen in de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Bezoekers kunnen hier gebruikmaken van diverse recreatieve mogelijkheden, zoals kanovaren of fietsen.

“Er liggen hier mooie kansen voor toerisme en recreatie, werkgelegenheid en economische ontwikkelingen. Samen met Staatbosbeheer en provincie Flevoland, en in afstemming met gemeente Almere, willen we samen werken aan het vergroten van de beleefbaarheid van de Oostvaardersplassen in combinatie met de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’”, aldus wethouder Ed Rentenaar over de nieuwe mogelijkheden voor natuurbeleving. Gedeputeerde Michiel Rijsberman vult aan: “Met de realisatie van de Lelystadse Poort zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land. Zo maken we het samen voor veel meer mensen mogelijk om te komen genieten van ons nationaal park van wereldklasse.” En Wout Neutel van Staatsbosbeheer sluit af met de woorden: ‘Mooi om te zien hoe we met de gebiedspartners de natuur verder kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd de bezoeker een unieke beleving kunnen geven”.

Dit voorjaar start van vijftal projecten en activiteiten
Voor de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ stelden de partners onder meer een uitvoeringsprogramma op dat bestaat uit een vijftal concrete projecten en activiteiten waarmee zij dit voorjaar starten. Het gaat hierbij om de aanleg van het recreatief transferium; het voorbereiden van de realisatie van een ‘poortgebouw’; de aanleg en verbreding van recreatieve routes in de Hollandse Hout; de ecologische en landschappelijke verbetering in de Hollandse Hout, en het opstellen en uitvoeren van een marketing- en communicatieplan. De projecten en activiteiten moeten binnen drie jaar gerealiseerd zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet