NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rechter verbiedt ook afschot smienten in Zuid-Holland

29 jan 2016

Na de provincie Noord–Holland is ook Zuid-Holland door de rechtbank terug gefloten: de provincie mag niet ongelimiteerd smienten laten afschieten, een beschermde eendensoort. Vogelbescherming Nederland stapte naar de rechtbank om de ontheffing te schorsen en daarmee het afschot onmiddellijk te doen stoppen. De afgegeven ontheffing is door de rechter geschorst. De smienten zijn dus voorlopig veilig in Zuid-Holland.

Smienten zijn eenden die in Noord-Scandinavië broeden. In de winter verblijven ze in Nederland, Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder. De vogels grazen in de winter gras dat ook voor koeien bedoeld is. Boeren kunnen daardoor schade ondervinden, die gecompenseerd wordt uit het Faunafonds. De beide provincies kozen echter voor het schieten van smienten. Extra cru in Zuid-Holland is dat het gebruik van lokvogels is toegestaan. Een vreemde beslissing omdat de ontheffing aangeeft slechts de smienten te willen verjagen.

Uitspraak rechter
De rechtbank in Den Haag gaf vandaag, in navolging van de rechtbank in Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland gelijk en heeft het besluit met onmiddellijke ingang geschorst. De belangrijkste reden voor de schorsing is dat de provincie volgens de rechter in zijn besluitvorming een veel te rooskleurig beeld geeft van de trend van de smient in Zuid-Holland, terwijl uit gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland duidelijk blijkt dat er sprake is van een afname van smienten in de provincie. De provincie had ook niet afdoende aangetoond dat er sprake is van een concrete dreiging van belangrijke schade in alle gebieden waar afschot werd toegestaan.

Te weinig jongen
De aantallen smienten nemen de laatste jaren af. Belangrijke reden voor deze afname is dat de smienten minder jongen grootbrengen, hun broedsucces neemt de laatste 10 jaar af. Vogelbescherming benadrukt dat het afschieten van smienten indruist tegen de ‘instandhouding’ van de vogelsoort: vogels waar het niet goed mee gaat moet je beschermen en schiet je zeker niet af.

Blij met uitspraak
De provincie moet nu gaan besluiten over de bezwaren van Vogelbescherming tegen het afschot. De rechtbank heeft de ontheffing geschorst tot 6 weken nadat de provincie hierover besloten heeft.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet