NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Recordaantal vinken gezien tijdens vogelteldag Euro Birdwatch

6 okt 2018

Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch vandaag zijn een recordaantal vinken geteld. In totaal vlogen er vandaag 493.281 vinken over ons land. De bulk hiervan komt uit Scandinavië en vliegt door naar de warmere delen in Europa. In heel Europa gingen vandaag vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. Op zo’n 150 plekken in ons land werd geteld, Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens. Dit jaar werden minimaal 1.016.205 vogels gezien, verdeeld over 204 soorten. Het is de 23e keer dat Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseert.

In oktober komt de vogeltrek altijd goed op gang. Vogels uit het noorden en oosten van Europa reizen af naar ons land, Frankrijk en zuidelijker. Door het goede weer was de najaarstrek vandaag uitzonderlijk goed te beleven. In de helder blauwe licht vielen de groepen vogels goed op en door de zachte zuidelijke wind vlogen de vogels wat lager. Daardoor werden maar liefst 1.016.205 vogels gezien, verdeeld over 204 soorten. Alleen in 2014 werden meer vogels geteld.

Dit jaar werden opvallend veel vinken gezien, 493.281 vlogen er vandaag over ons land. Vinken vliegen in groepen met andere kleine zaadeters als kneu en keep. Een deel van de vinken overwintert in ons land, de bulk trekt door naar Frankrijk om daar te overwinteren.

Opvallend dit jaar was ook de roofvogeltrek. Doordat de temperatuur in de loop van de dag steeg, was er goede thermiek voor de grotere vogels om op trek te gaan. Met name roofvogels profiteren daarvan. Zo zijn er groepen van 50 tot 100 buizerds gezien.

De spreeuw, vorige jaren vaak op nummer 1, werd dit jaar minder vaak gezien. De piek van de spreeuwentrek is doorgaans eind oktober, als vele honderdduizenden spreeuwen per dag over ons land trekken. Dat is ook de tijd van het jaar dat de spreeuwenwolken in de schemering te bewonderen zijn.

De top 10 van 2018 van Nederland:
1.016.205 vogels in totaal, 204 soorten

1. Vink 493.281
2. Spreeuw 221.699
3. Graspieper 105.878
4. Zanglijster 39.204
5. Kneu 17.869
6. Veldleeuwerik 17.193
7. Kokmeeuw 11.793
8. Koperwiek 10.944
9. Grauwe Gans 9.187
10.Sijs 8.074


Ook dit jaar werden er weer veel bijzondere soorten gezien. Zo zijn er 23 rode wouwen, 7 visarenden, maar liefst 44 bladkoningen, 78 beflijsters, 16 grote piepers, een roodkeelpieper, twee steppekiekendieven, een roodpootvalk en een nachtzwaluw gezien. In totaal werd op ongeveer 150 plekken in ons land geteld. De gegevens zijn verzameld in samenwerking met www.trektellen.nl. Dit jaar doen er in heel Europa en Centraal-Azië 38 landen mee. Alle gegevens van Europa worden verzameld door de partner van Vogelbescherming in Luxemburg.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet