NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regels voor fysieke leefomgeving samengevoegd met ingaan nieuwe omgevingsverordening

17 nov 2020

De Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsregeling NH2020 zijn op 17 november in werking getreden. In de nieuwe omgevingsverordening zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water.

Nieuwbouw in de provincie Noord-Holland
De provincie wil met de omgevingsverordening ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, mogelijk maken en zet in op het beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. Hierin wordt een evenwichtige balans gezocht tussen economische groei en leefbaarheid.

Verordeningen samengevoegd
Op donderdag 22 oktober 2020 hebben de Provinciale Staten de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld. De Omgevingsverordening NH2020 vervangt 21 verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving, zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening.

Overzichtelijke regels
Door het samenvoegen van de regels is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar in Noord-Holland gelden. Er is een digitale viewer (kaart) waarmee met een klik op een locatie direct de bijbehorende regels zichtbaar zijn. Hierdoor ontstaat een beter beeld van wat er mag, worden plannen beter aangepast op de omgeving en kunnen projecten sneller starten.

Meer informatie
De Omgevingsverordening NH2020 (regels voor de fysieke leefomgeving) en de Omgevingsregeling NH2020 (overzicht van bevoegdheden) zijn gepubliceerd op Overheid.nl. Meer informatie en documenten zijn te vinden op de projectpagina.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet