NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rietproef Lauwersmeer gaat door

10 dec 2019

In april van dit jaar heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat de bezwaren tegen watervergunning in het Lauwersmeergebied ongegrond zijn. 10 december 2019 heeft waterschap Noorderzijlvest het nieuwe monitoringsplan goedgekeurd, dit gaat over het monitoren of de proef eventueel effect heeft op het omliggende gebied. Nu dit is goedgekeurd, heeft de provincie Groningen, in overleg met de provincie Fryslân, de waterschappen, de gemeenten en Staatsbosbeheer besloten de rietproef volgend voorjaar uit te voeren.

Nationaal Park Lauwersmeer
De rietproef betekent een natuurlijker peilbeheer gedurende een periode van zes weken. Deze proef geldt alleen voor het Nationaal Park Lauwersmeer, het landbouwgebied ten zuiden van het Lauwersmeer behoudt wel het reguliere waterpeil van -0,93 m NAP. Het Nationaal Park krijgt tijdens de proef een waterpeil van -0,53 m NAP.

Natura 2000
Vanwege de waarde van de natuur heeft het Nationaal Park Lauwersmeer de Europese status Natura 2000. De rietproef is onderdeel van het beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer. De proef is bedoeld om te onderzoeken of dit tijdelijk hogere waterpeil een positieve invloed heeft op het waterriet. Dit is nodig, want op dit moment is het waterriet, als gevolg van het kunstmatig vaste en lage waterpeil, grotendeels verdwenen. Dit is een groot risico voor het Lauwersmeergebied. Want waterriet is onmisbaar voor zeldzame vogelsoorten, een goede kwaliteit van het water in het Lauwersmeer, voor de visstand en voor de bescherming van de oevers tegen verdere afkalving.

Voorbereidingen
De provincie start de komende week met de voorbereidingen, de rietproef duurt zes weken, van 15 februari tot en met 31 maart 2020.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet