NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijkswaterstaat stelt kennis uit ecologisch onderzoek Markermeer-IJmeer beschikbaar

17 nov 2015

Tijdens de Markermeer-IJmeer conferentie op 11 november 2015, ter gelegenheid van de afronding van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer, presenteerde Rijkswaterstaat de projectsite www.markermeerijmeer.nl.

De website is een initiatief van de stuurgroep Markermeer-IJmeer en is in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld door Royal HaskoningDHV en Deltares. Het biedt een bron van informatie voor professionals en geïnteresseerden die meer willen weten van de doelen en resultaten van 9 veldexperimenten en bureaustudies die in het kader van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) de laatste 6 jaar zijn uitgevoerd. De informatie is tot op detailniveau te raadplegen.

Onderzoeksprogramma NMIJ
Het onderzoeksprogramma NMIJ is eind 2009 gestart en maakt onderdeel uit van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM) en heeft als doel het in kaart brengen, onderbouwen en beschrijven van de meest kansrijke maatregelen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig ecologisch systeem voor het Markermeer-IJmeer.

Het ecologische systeem in het Markermeer-IJmeer moet veerkrachtiger worden. Dit is van belang voor de natuur in en om de meren en voor de ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De natuur in het Markermeer-IJmeer moet tegen een stootje kunnen om de gevolgen van klimaatverandering en menselijk medegebruik op te vangen.

De website is een gezamenlijk initiatief van de stuurgroep Markermeer-IJmeer. De Stuurgroep bestaat uit de Rijksoverheid, de provincies Noord-Holland en Flevoland de gemeente Hoorn en de gemeente Lelystad (namens de gemeenten rondom Markermeer-IJmeer) en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (namens de waterschappen rondom Markermeer-IJmeer). De kennis die met de website breed beschikbaar is geworden kan helpen bij het nemen van besluiten over het Markermeer-IJmeer.

Een film met beelden van 9 experimenten in het Markermeer-IJmeer is online te bekijken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet