NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rode Beek meandert weer bovengronds

21 sept 2016

De Rode Beek stroomt weer bovengronds. Door het zogenaamde ontkluizen, open leggen van deze beek en het herinrichten van het beekdal is een groene corridor ontstaan. Deze verbindt de natuurgebieden Teverenerheide, Brunssummerheide, Schutterspark en de Schinveldse bossen. Een nieuwe impuls voor natuur en recreatie in Brunssum-Oost. De Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Brunssum hebben bij dit project de handen ineengeslagen. Het openleggen van de beek en de inrichting van de groene verbindingszone, waarmee medio 2014 is gestart, vergde een totale investering van bijna 13 miljoen euro. Op woensdag 21 september is het project opgeleverd en werd de beek symbolisch ‘geopend’ om weer vrijelijk te stromen.

Het waterschap had de wens om de Rode Beek van bron tot monding te herstellen tot een natuurlijke beek. De gemeente Brunssum wilde bufferbassins aanleggen, riolering vervangen en wilde daarnaast de waterkwaliteit borgen. De provincie wilde graag een groene verbindingszone maken zodat er één groot heide-natuurpark zou ontstaan. Met de voltooiing van het project Rode Beek konden alle wensen worden gerealiseerd.

Haico Offermans, wethouder Brunssum: “De ontkluizing van de Rode Beek levert een essentiële bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum. Dankzij dit project is er een prachtige verbinding ontstaan tussen Brunssummerheide, Teverenerheide, Schutterspark en Schinveldse Bossen. Door de hoogteverschillen die nu in dit gebied zijn ontstaan, is een brug geplaatst op 14 meter hoogte. Dit is uniek in Nederland!”

“Een geweldig resultaat”, zegt gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor onder meer Toerisme en Recreatie en de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). “Deze nieuwe gebiedsontwikkeling zorgt voor mooie fiets- en wandelroutes. Dat is meteen een goede toeristische trekpleister voor Parkstad.”

De regio ontving eerder een internationale prijs voor beste toeristische bestemming wereldwijd. Het verhaal van transformatie ‘Uit zwart, nu groen, naar goud’ staat daarbij centraal. “Goede bereikbaarheid van dit prachtige recreatieve gebied is cruciaal. Daar gaat de komst van de Buitenring Parkstad Limburg voor zorgen, want er is veel te zien en te beleven in deze regio.”

Natuurlijke en recreatieve verbinding
Verbinding van natuurgebieden, ruimte voor groen. Voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, Jan Schrijen: “We wilden al jaren dat de Rode Beek van bron tot monding weer een natuurlijke beek werd. De ontkluizing heeft nu de laatste barrière weggenomen. Doordat de beek nu ook meer ruimte heeft om te stromen neemt de waterkwaliteit toe. Dat zorgt tegelijkertijd voor een rijke flora en fauna.”

Door het gedeeltelijk afgraven van de mijnsteenberg is ruimte ontstaan, waardoor de beek weer haar natuurlijke meanderende loop kan nemen. Hierdoor ontstaat tevens een bredere ecologische en recreatieve verbinding tussen de Brunssummerheide en de Schinveldse Bossen.

Gelijktijdig is aan de overkant van de Rimburgerweg met het afgegraven mijnsteen de vervuilde slikvijver op het voormalig Terca terrein gesaneerd. Het gebied maakt nu weer deel uit van de Brunssummerheide.

De werkzaamheden zijn in opdracht van de drie projectpartners uitgevoerd door Combinatie De Koempel. Een samenwerkingsverband tussen Ploegam BV en Dura Vermeer NV.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet