NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 17 miljoen euro voor natuur in de provincie Utrecht

24 oktober 2019

De provincie Utrecht stelt 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor natuur. Het geld is onder meer bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.

Natuur is belangrijk voor het welzijn van mensen en de biodiversiteit in de provincie. Het zorgt voor gezondere lucht, schoon water en het herbergt zeldzame planten- en diersoorten.

Subsidie
De subsidies zijn in 2020 beschikbaar. Het zal helpen om meer natuur aan te leggen en om de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. Natuurinitiatieven die vallen binnen het zogenoemde Natuurbeheerplan 2020 kunnen aanspraak maken op subsidie. De natuurterreinen die met het geld nieuw aangelegd worden, gaan deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Ambitie
Met de subsidie geeft de provincie invulling aan de ambitie om neer natuur te creëren. Ook draagt het bij aan actief soortenbeleid, het actieplan weidevogels en verhoging van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden. De natuurmaatregelen beperken onder meer de negatieve gevolgen van de neerslag van stikstof in onze provincie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet