NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte PAS-meldingen Duinen Schiermonnikoog is op

29 jan 2016

Ondernemers kunnen geen PAS-melding meer doen in het gebied Duinen Schiermonnikoog. De meldingsruimte zit vol. Wanneer activiteiten meer dan 0.05 mol neerslag op een natuurgebied geven, dan kunnen ondernemers een vergunning aanvragen. Een ondernemer hoeft geen vergunning aan te vragen als zijn activiteit minder dan 0.05 mol stikstof aan neerslag geeft.

Zoals eerder gemeld was in december 2015 de meldingenruimte voor het gebied de Alde Feanen reeds benut. Dit betekent dat op dit moment voor twee Friese gebieden (de Alde Feanen en Duinen Schiermonnikoog) het melden van activiteiten in het kader van de PAS niet meer mogelijk is. Het rekenmodel AERIUS geeft het aan als de meldingsruimte vol is in een gebied.

Op 15 december 2015 is de gewijzigde PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking getreden. Deze wijziging was nodig om de meest actuele data en inzichten op het gebied van emissies, landgebruik en ecologie in te kunnen brengen. De gewijzigde basisgegevens in het rekenprogramma Aerius hebben ervoor gezorgd dat er voor alle Natura 2000-gebieden in Fryslân weer depositieruimte beschikbaar was voor meldingen. Waardoor een deel van de aanvragen niet langer vergunningplichtig was.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet