NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor burgerinitiatieven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

16 maart 2016

In de komende vijf jaar kunnen ondernemers en burgers in Zuid-Limburg rekenen op ondersteuning van projecten die op een vernieuwende manier bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling én aan de kwaliteit van het landschap. Maatschappelijke organisaties organiseerden daarvoor een zogenaamd LEADER-programma.

Aftrap
Europa, de Provincie Limburg en de gemeenten in het gebied stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers die met goede plannen komen. Op 16 maart 2016 geeft gedeputeerde Patrick van der Broeck de aftrap met de installatie van een commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma en de beoordeling van ingediende projecten.

LEADER-aanpak
De LEADER-aanpak is als onderdeel van een groter Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling een beproefd concept dat nu voor het eerst ook in Zuid-Limburg wordt ingezet. Kernbegrippen bij de aanpak zijn ondernemerschap, lokale initiatieven, zelfsturing en burgerparticipatie. Het programma is gezamenlijk ontwikkeld door de Mergellandcorporatie, de stichting IKL, de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg en Natuurrijk Limburg. Zij organiseerden in 2015 enkele bewonersavonden en hebben daarna een plan opgesteld waaraan alle subsidieaanvragen getoetst worden.

De commissie
De commissie die het programma gaat uitvoeren (in LEADER-jargon de Plaatselijke Actiegroep of LAG) staat onder voorzitterschap van Hub Meijers (voormalig burgemeester van Onderbanken) en bestaat verder uit tien vertegenwoordigers van bewoners uit het gebied, de deelnemende gemeenten en de initiatiefnemers.

Looptijd en organisatiekosten
Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en voorziet in een budget van ruim € 2 miljoen voor ondersteuning van initiatieven. De helft daarvan is Europees geld en van de 18 gemeenten in het gebied wordt een gezamenlijke bijdrage verwacht van € 820.000,-. De Provincie neemt de organisatiekosten volledig voor haar rekening. De initiatiefnemers moeten zelf zorgen voor 45% private financiering van hun project in de vorm van geld, arbeid of vrijwilligersuren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet