NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

15 dec 2020

Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

Onder regie van de provincie Overijssel is in de afgelopen 10 jaar een groot aantal projecten gerealiseerd door de gebiedspartners. Sinds 2019 is Ruimte voor de Vecht een netwerkorganisatie. Om deze unieke samenwerking te markeren is in 2020 een masterplan opgeleverd. Hierin staan concrete doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van onder meer waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei. De Regiodeal-projecten dragen bij aan deze doelstellingen.

De 23 projecten kenmerken zich door een grote variatie. Zo worden er onder meer fietspaden aangelegd, steigers en pontjes gerealiseerd en zijn er projecten in het kader van duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Ook wordt er gewerkt aan merkbeleving en gastheerschap binnen het Vechtdal. Op deze wijze geven we gezamenlijk een enorme impuls aan duurzame ontwikkeling en economische groei in het Vechtdal.

Ruimte voor de Vecht zet met groot enthousiasme haar tanden in deze nieuwe opgave. Het doel is om kennisdeling te faciliteren en projecten en personen met elkaar te verbinden. Daarnaast zal de organisatie zorgen voor overkoepelende communicatie over de voortgang en resultaten. Diverse projecten worden ingezet binnen educatieve trajecten met scholen in het gehele Vechtdal. Zo is jong en oud betrokken bij de ontwikkeling van het Vechtdal.

Ruimte voor de Vecht is blij met het vertrouwen dat zij krijgt van het Rijk, de Provincie Overijssel en de Regio Zwolle. 16 partners tekenden de samenwerkingsovereenkomst, waardoor de formele subsidieaanvraag vandaag verstuurd kon worden. Een feestelijk startmoment van een traject waarin intensief wordt samengewerkt aan brede welvaart in het Vechtdal.

In deze video is te zien hoe de 16 partners de handtekening zetten, gecombineerd met een interview met Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Regio Zwolle en Alwin te Rietstap, wethouder in Hardenberg en voorzitter van Ruimte voor de Vecht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet