NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen bruggen bouwen

2 feb 2016

Hoe verbeter je als burger, maatschappelijke organisatie, gemeente en provincie de leefomgeving? Deze vraag stond op 1 februari 2016 centraal tijdens de conferentie ‘Nieuwe bruggen in de samenleving’. Gedeputeerde Rik Janssen van Zuid-Holland opende de conferentie samen met burgemeester Dominic Schrijer van de gemeente Zwijndrecht.

Tijdens de conferentie zijn zo’n 100 ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, adviesraden en cliëntorganisaties het gesprek met elkaar aangegaan over het bouwen van bruggen. Bruggen tussen verschillende disciplines, maar ook tussen maatschappelijke initiatieven en de overheid en tussen gemeente en provincie. In deze tijd is het meer en meer van belang dat organisaties zich samen aan een opgave verbinden en deze centraal stelt in plaats van de eigen organisatie. Tijdens de werksessies werd bevestigd dat men meer met elkaar het gesprek moet aangaan en echt naar elkaar toe moet gaan. Niet altijd efficiënt, maar in de regel wel effectiever. Het gaat om eigenaarschap. Niet alle risico’s kunnen vooraf afgebakend worden. Voor een deel is het ook vertrouwen op dat eigenaarschap. Kennisdelen werd ook belangrijk gevonden zodat niet elke keer opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden.

Gedeputeerde Janssen: "Het aantal burgerinitiatieven in de leefomgeving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ik zie de noodzaak tot meer verbinding en samenwerking. Als provincie kun je het namelijk ook niet meer alleen. De opgaven zijn daarvoor te complex. Mensen vinden elkaar en langzaam groeit informele ontmoeting door naar een beweging met slagkracht . Die moeten we veel meer benutten en daar passen dan woorden bij als ruimte geven, faciliteren en stimuleren".

Burgerinitiatief
Een klein initiatief kan grote betekenis hebben. Het landgoed Ockenburgh tussen Den Haag en Monster is sterk verwaarloosd. De buurt rondom het landgoed heeft plannen gemaakt om het landgoed weer functies te laten vervullen voor de lokale gemeenschap. De gemeente Den Haag, die eigenaar is, heeft dit burgerinitiatief omarmd. Momenteel wordt het landgoed gerestaureerd in het kader van de erfgoedlijn Landgoederen, waar de provincie een van de subsidiegevers is.

Omgevingswet
De Omgevingswet brengt alle regels met betrekking tot de omgeving bij elkaar. De wet is expliciet bedoeld om initiatieven van en uit de samenleving meer kansen te bieden. Bij initiatieven dienen vanaf het eerste moment alle relevante belangen in onderlinge samenhang in kaart te worden gebracht. Burgerparticipatie is van groot belang. Uitnodigingsplanologie is het nieuwe uitgangspunt van de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt participatie bij projectbesluiten voor grotere projecten verplicht. Ook bij beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld de omgevingsvisie die zowel door het Rijk, provincies en gemeenten moet worden opgesteld neemt participatie een belangrijke plaats in.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet