NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen werken aan terugkeer van de wisent op de Veluwe

9 juni 2016

De Veluwe wordt als natuur- en recreatiegebied steeds veelzijdiger. Op 21 mei 2016 is het eerste wisent-kalf geboren. Die geboorte is een mooi symbool voor de toenemende gezamenlijke inzet voor de Veluwe. De wisenten worden op 13 juni officieel verwelkomd door prinses Laurentien.

Zes gebiedsopgaven
Het provinciaal bestuur heeft in de Omgevingsvisie 6 gebieden benoemd met een 'gebiedsopgave'. Deze kennen gebiedsspecifieke opgaven waar gebiedspartners (zoals de provincie) via een integrale benadering samen de schouders onder zetten. De Veluwe is één van die gebieden. In de 'Gebiedsopgave Veluwe op 1' gaat het om de bevordering van natuur, toerisme en cultuur. Met de wisent als krachtig symbool.

Wisent terug op de Veluwe
'Edelherten, reeën en wilde zwijnen trekken natuurliefhebbers naar de Veluwe. De wisent hoort in dat rijtje thuis', zegt burgemeester Asje van Dijk van de gemeente Barneveld. Hij leidde een initiatief van een groep publieke en private ondernemers die de wisent terug wilden brengen naar de Veluwe. 'De wisent leefde ooit als grote grazer in delen van Europa. Uitsterving dreigde rond 1900. Nu zijn er zo'n 5.000 in Europa, maar het is nog steeds een bedreigde diersoort.'

In 2014 verscheen een rapport over het wisentproject. Het moest een samenwerkingsproject worden van Staatsbosbeheer, de Stichting Ark (eigenaar van de dieren) en de nieuwe Stichting Wisent op de Veluwe (SWV).

Samenwerkingsproject
'Het rapport sluit naadloos aan bij de beleidsformulering van het huidige college van Gedeputeerde Staten', zegt burgemeester Van Dijk. 'De provincie streeft al langer naar stimulering van het toerisme op de Veluwe. Staatsbosbeheer wil een gevarieerder ecosysteem. Daar past het uitzetten van de wisent prima bij.'

Het beleid van de provincie is gericht op ondersteuning van samenwerkende partijen bij regionaal-economische opgaven. De wisent op de Veluwe wordt mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, SVW, Stichting Ark, Vitens, Vink, K3Delta en een aantal andere bedrijven. Ook de provincie draagt financieel bij. Vrijwilligers zorgen onder andere voor toezicht en begeleiding van excursies.

Een geweldige kick
Burgemeester Van Dijk werd na de oprichting van de SWV de ambassadeur voor het project en adviseur bij hobbels in het traject. 'Er waren enkele moeilijke momenten', zegt Van Dijk 'Wisenten mochten het water in het ven Gerritsflesch niet drinken. Er moest dus een nieuwe watervoorziening komen. Dat leidde in maart 2015 tot een jaar uitstel. Er was ook regelmatig discussie met betrokken partijen. Maar het welzijn van de dieren heeft altijd voorop gestaan. En gelukkig is het uiteindelijke doel bereikt: de wisenten zijn er sinds april. De sprong van het eerste dier uit de vrachtwagen gaf een geweldige kick. Hier begon een nieuw verhaal voor de Veluwe!'

Win-win situatie
De wisenten kwamen vanuit Duitsland naar de Veluwe. Ze hebben voorlopig 17 hectare om te wennen. Binnenkort wordt het leefgebied vergroot naar 400 hectare. Na 5 jaar wordt het project geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten over de toekomst van de wisent op de Veluwe. Van Dijk ziet een win-win situatie voor de Veluwe. 'We zien nu al hoe de dieren een positieve invloed op de omgeving uitoefenen.' Stapsgewijs wordt toegewerkt naar een meer gevarieerde natuur en krijgt de Veluwe een toeristische en economische impuls.

Prinses Laurentien
Op 14 juni 2016 starten de excursies vanaf vakantiepark Berkenhorst in Kootwijk via een elektrisch treintje. Een dag eerder, op 13 juni, verricht prinses Laurentien de officiële start van het project. Burgemeester Van Dijk kijkt vooruit: 'Haar komst is een mooie bekroning voor de werkzaamheden tot nu toe.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet