NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenwerking diverse organisaties om Utrechts' buitengebied te beschermen

5 okt 2020

Recent hielden buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere landgoedeigenaren, politie, provincie Utrecht, RMN, de gemeenten Soest, Baarn en Rhenen, RUD Utrecht, RWS Oost-Nederland, Sportvisserij Midwest Nederland en Sportvisserij Midden Nederland een gezamenlijke handhavingsactie die werd uitgevoerd binnen de politie-eenheid Midden-Nederland.

Buiten de boa’s in de provincie Utrecht deden ook handhavingsinstanties mee uit de provincie Noord-Holland, Flevoland en Gelderland en liepen werkstudenten van de politie en studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) mee met de Boa’s om kennis op te doen met het groen toezicht.

Deze vorm van samenwerking leidt tot kruisbestuiving, verdieping, en nog meer samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende partijen wat uiteindelijk zal leiden tot beter toezicht en handhaving in het buitengebied.

Controles
In de natuurgebieden in de provincie Utrecht werd de hele dag door de boa’s van de verschillende organisaties gecontroleerd op de naleving van de openstellingsregels (o.a. loslopende honden, zich bevinden buiten wegen en paden, betreden niet opengestelde terreinen, motorcrossers) afvaldumpingen en de Visserijwet (o.a. bezit van Vispas, te veel hengels en vissen met niet toegestane vangmiddelen).

Verstoring van dieren
De actie was onaangekondigd en met enige regelmaat vinden soortgelijke acties plaats die zich vooral richten op het beter bekendmaken van de gedragscode en de regels in natuurgebieden. Dat wordt nu gecombineerd met controle en handhaving. De gedragsregels maken het mogelijk dat er gerecreëerd kan worden zonder verstoring van de natuur en van mederecreanten. Verstoring van dieren of overlast en onveilige situaties voor mederecreanten is zo te vermijden. De komende weken controleren handhavers vaker. Recreanten die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.

Samenwerking
In het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden. Een groot aantal organisaties is hierbij betrokken: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) en de provincie. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken.

Eén van de speerpunten van het Samenwerkingsmodel is de handhaving op loslopende honden, om er zo voor te zorgen dat baasjes hun trouwe viervoeters aanlijnen zodat er minder incidenten plaatsvinden tussen hond en natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet