NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenwerking leidt tot herstel natuur in Utrechtse Oostelijke Binnenpolder

17 juli 2020

Tamara Overbeek is boswachter bij Natuurmonumenten en betrokken bij het herstel van de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Zeldzame planten en dieren profiteren van de herstelwerkheden. Ook wandelaars en natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen. “Ik hoop dat een otter hier een nestje jongen grootbrengt of dat er een paartje kraanvogels gaat broeden. Dat zou een kroon op ons werk zijn”.

De Binnenpolder is onderdeel van het Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen. Een uniek natuurgebied tussen de Vecht en de westrand van de Utrechtse Heuvelrug. De provincie Utrecht wil dit laagveengebied met een afwisseling van legakkers en plassen, moerasbos en open landschap behouden voor de toekomst en voert daarom herstelwerkzaamheden uit. “Ik ben dankbaar dat de provincie Utrecht haar verantwoordelijkheid heeft genomen voor behoud van het leefgebied van zeldzame planten en dieren. Als boswachter ben ik heel trots dat Natuurmonumenten dit mooie gebied in eigendom heeft en mag beheren”.

Prachtig uitgestrekt gebied
Tamara vertelt over het gebied: “De Binnenpolder is een prachtig uitgestrekt gebied met een nagenoeg ongeschonden horizon vlakbij de stad Utrecht met allerlei zeldzame vogels, zoals de roerdomp. Ook groeien hier bijzondere planten, zoals het waterdrieblad. Dat is toch uniek”.

Tamara heeft gezorgd voor een bankje en een informatiebord op een uitkijkheuvel. “Op de heuvel heb je een machtig uitzicht over het gebied. Er zijn sinds drie jaar twee mooie wandelroutes. Het Vredevoetpad (7 km) en het Zoddenpad (13 km) starten beide vanaf streekmuseum Vredegoed in Tienhoven. Wandelaars kunnen nu heerlijk op het bankje genieten van de rust en de natuur”.

Omwonenden betrekken
Over de reacties van omwonenden vertelt Tamara: “Het was voor hen best moeilijk om zich een beeld te vormen van hoe het er uit zou gaan zien. Sommige mensen waren sceptisch. Ze waren bijvoorbeeld bang dat het leefgebied van de ree verloren zou gaan, omdat er wat bomen weggehaald moesten worden. Uiteindelijk vonden de meeste omwonenden het prachtig worden”.

Resultaat van samenwerking
Dat de zeldzame planten en dieren in dit gebied weer alle ruimte krijgen, is het resultaat van een intensieve samenwerking. “De provincie zorgde voor uitvoering van de werkzaamheden, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de waterhuishouding en Natuurmonumenten voor het beheer, zoals maaien. Samen hebben we het tot een succes gemaakt”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet