NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg

21 april 2015

Het is de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist gelukt om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken over het programma Hart van de Heuvelrug en de vliegbasis Soesterberg. De nieuwe afspraken waren nodig, omdat de eerder gemaakte afspraken uit 2004 niet meer volstonden. Met de nieuwe afspraken worden de risico’s beter verdeeld over de samenwerkende partijen.

In de commissievergadering Ruimte, Groen en Water werden de samenwerkingsovereenkomsten besproken. Het ging hierbij voornamelijk over de te realiseren woonwijk die in het bestemmingsplan voor vliegbasis Soesterberg is opgenomen. ‘Een echte Vermeer’ zo omschreef inspreker de heer Greeven de plaats waar straks woningen moeten verrijzen. Hij was één van de in totaal drie insprekers die de commissieleden probeerden te overtuigen om nog eens goed te overwegen of er een woonwijk moet komen op de plek waar nu een unieke natuur te vinden is. De insprekers pleitten stuk voor stuk voor verplaatsing van de woonwijk naar kamp Zeist. De andere twee insprekers vroegen de commissieleden om drie maanden te wachten met het tekenen van de samenwerkingsafspraken, zodat de universiteit van Wageningen op hun onderzoek kan doen naar ecosysteem-diensten.

De meningen over het wel of niet afwachten van het onderzoek waren verdeeld in de commissie. Gedeputeerde Krol liet blijken dat wat hem betreft de ingeslagen weg wordt gevolgd. ‘Er is ontzettend veel gedaan aan de ontwikkeling van groen en natuur. 380 hectare blijft natuurgebied, op 19 hectare worden woningen gebouwd. Bij het maken van de bestemmingsplannen is op de vliegbasis natuurcompensatie gevonden voor de 19 hectare, die bebouwd gaat worden. Het bestemmingsplan waarin deze woningbouw is opgenomen is onherroepelijk. Dit heeft de Raad van State bepaald. Als alles lukt, hebben we straks een natuurontwikkelingsplan dat geen belastinggeld heeft gekost. Dat is nog nooit vertoond’ aldus Krol. Op 30 april neemt Provinciale Staten een besluit over de samenwerkingsafspraken tijdens de Statenvergadering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet