NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schadebeheer ganzen bij schade gehandhaafd

5 okt 2016

Uit de uitspraak die de Raad van Staten vandaag gedaan heeft, blijkt dat schadebeheer en -bestrijding op ganzen in de gebieden in Overijssel waar deze schade aanrichten gewoon mogelijk blijft. De ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet die de provincie hiervoor in 2014 had verleend blijft gehandhaafd.

Het gaat bij die gebieden om het Noordwesten en het Rivierengebied van Overijssel. In gebieden waar in het verleden nog geen schade is vastgesteld, is de ontheffing voor schadebeheer en -bestrijding die de provincie daarvoor in 2015 had verleend, door de Raad van State vernietigd.

Met de uitspraak van de Raad van Staten kan schadebeheer en -bestrijding door kolgans, brandgans en grauwe gans in de periode van 1 oktober tot 1 april in West-Overijssel door blijven gaan. Ganzen richten daar veel schade aan gewassen op agrarische percelen.De Raad van State deed de uitspraak in het hoger beroep van de Vogelbescherming tegen de provincie over de ontheffing die de provincie had verleend voor schadebeheer en -bestrijding op ganzen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet