NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schep in de grond in Eemvallei-Zuid

13 mrt 2018

Voor de uitvoering van de 1e fase van het project Eemvallei-Zuid heeft Staatsbosbeheer een fasedocument voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS). Staatsbosbeheer deed dit in afstemming met Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Speelwildernis Oosterwold en de Stadsboerderij Almere. Het fasedocument bevat een gedetailleerde uitwerking voor de realisatie van de eerste fase van het Nieuwe Natuur-project bij Almere. GS zijn akkoord met de uitvoering van deze 1e fase en hebben de provinciale middelen die daarvoor gereserveerd waren overgedragen aan de projectindieners.

Schop in de grond na goedkeuring eerste fase
Even terug in de tijd: op 27 juni 2017 werd een realisatieovereenkomst gesloten voor het Nieuwe Natuurproject Eemvallei-Zuid. Daarin werd afgesproken dat het project in een aantal fasen aangelegd zal worden en dat voor iedere fase een gedetailleerde uitwerking wordt gemaakt waaraan Gedeputeerde Staten hun goedkeuring moeten geven. Nu het eerste fasedocument is goedgekeurd, kan in de Eemvallei-Zuid de schop daadwerkelijk in de grond.

Nationale Boomfeestdag
Op 14 maart 2018 is Nationale Boomfeestdag in het gebied gevierd. Bjj afwezigheid van gedeputeerde Jan-Nico Appelman was Edzard van de Water, programmamanager Nieuwe Natuur, namens de provincie aanwezig. Met andere genodigden plaatste hij een paar stevige beukenbomen in het gebied. Daarna hielp hij scholieren van De Watertuin, een Almeerse school voor speciaal basisonderwijs, met het planten van 300 zwarte elzen.

Iconisch natuurgebied
De bomen vormen de basisstructuur voor een groot voedselbos, een element in het plan Eemvallei-Zuid dat later dit jaar wordt aangeplant. Zo ontstaan de eerste contouren van een natuurgebied waarvan de vorm gebaseerd is op de voormalige rivierloop van de Eem. Over een aantal jaren is Eemvallei-Zuid een iconisch en gevarieerd natuurgebied van minimaal 100 hectare. Het gebied omvat een unieke combinatie van voedselbossen, speel- en recreatie-mogelijkheden, ruigtevelden, kruidenrijke graslanden en vitale natuur met een hoge biodiversiteit. Er wordt in het gebied 30 hectare boscompensatie gerealiseerd. De bomen die tijdens de Nationale Boomfeestdag zijn gepland maken daar deel van uit.

Programma Nieuwe Natuur
Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. Natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet