NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Schultz legt stukje Leiden vast op digitale kaart van Nederland

20 nov 2014

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft donderdag 20 november een bijdrage geleverd aan het maken van de digitale kaart van Nederland. Zij deed dit in Leiden, waar zij met een landmeetinstrument een stukje van de stad in kaart bracht. Leiden is de eerste grote gemeente die gereed is met het omzetten van bestaande kaarten naar de nieuwe standaard die in heel Nederland gaat gelden: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hierin eenduidig vastgelegd.

Minister Schultz: "Het is fantastisch dat we in de toekomst allemaal met één digitale kaart gaan werken. Het is een enorme klus om dat in heel Nederland voor elkaar te krijgen. Ik ben blij dat ik een kijkje achter de schermen heb kunnen krijgen om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Leiden verdient alle waardering voor de voortvarendheid waarmee ze dit traject hebben opgepakt."

Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT in werking. Met deze wet komt er in Nederland één uniforme gedetailleerde digitale basiskaart die de hele overheid verplicht moet gebruiken. Het opbouwen en bijhouden van de BGT is een taak van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, het ministerie van Economische Zaken en ProRail. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor van hun eigen stukje Nederland. Het landsdekkende bestand staat bij het Kadaster dat ook de verantwoordelijk is voor de verstrekkingsvoorziening. Zodra een stuk van de BGT beschikbaar is, is het als open data vrij beschikbaar voor iedereen.

Basisregistraties werken volgens het principe eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik . Door de gegevens in de BGT eenduidig te onderhouden, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. Dit levert winst op. Maar nog belangrijker is dat we allemaal gebruik gaan maken van hetzelfde beeld van Nederland waardoor verschillende organisaties over een gedeeld beeld van Nederland beschikken en gemakkelijker kunnen samenwerken.

3D Manifest
Steeds meer bedrijven leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van 3D-informatie in Nederland. Werken met driedimensionale informatie is ook voor de BGT een kans op een nog beter en uitgebreider product. Op 29 oktober 2014 is een manifest ondertekend: "De doorbraak naar Nederland in 3D. Het manifest is ondertekend door ruim 50 partijen uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu zette haar handtekening onder dit manifest.

Voor een uniforme aanlevering van topografisch materiaal is de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) opgericht. De stichting is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Defensie en Economische Zaken en de koepels Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en ProRail BV. De SVB-BGT levert het Kadaster topografische informatie van de afzonderlijke leden en hun achterban.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet