NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Small five' ambassadeurs voor tijdelijke natuur

7 maart 2018

Leegstaande bedrijventerreinen tijdelijk inrichten als natuurgebied. Dat werkt! Dat onderstreepten gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, water en Milieu) en de Tilburgse wethouder Mario Jacobs vanmiddag door het loslaten van de zogenaamde ‘small five’ op bedrijventerrein Wijkevoort.

De regenworm,de pissebed, de bij, het lieveheersbeestje en de rups mogen de braakliggende stukken grond op het bedrijventerrein de komende tijd gaan bevolken.

‘Deze 5 kleine beestjes hebben ieder hun eigen rol in het ecosysteem en zijn daarmee een grote winst voor de biodiversiteit’. Kleine diersoorten spelen een sleutelrol om het landschap weer levend en aantrekkelijk te krijgen. De regenworm verbetert de bodemstructuur, de pissebed ruimt afval op, de bij zorgt voor bestuiving, het lieveheersbeestje zorgt voor plaagbeheersing, de rups zorgt voor natuurbeleving’, aldus Mario Jacobs .

Gedragscode
De openingshandeling markeerde de start van de nieuwe landelijke Gedragscode Tijdelijke Natuur: een juridisch instrument dat het gemakkelijker maakt om gronden tijdelijk in te richten als natuur. Later kunnen ze dan alsnog worden omgevormd tot bijvoorbeeld bedrijventerrein. Dit is goed voor de biodiversiteit en omgevingskwaliteit, maar verkleint ook het risico voor grondeigenaren om ‘last te hebben’ van de natuurbestemming.

Nachtmerrie
Johan van den Hout: ‘Voor projectontwikkelaars is het vaak een nachtmerrie om beschermde dier- of plantensoort tegen te komen op een te ontwikkelen terrein. Het betekent dat ontwikkelingen soms zelfs stil komen te liggen, met lange procedures en extra kosten tot gevolg. Om dat te voorkomen weren veel eigenaren de natuur zoveel mogelijk van hun braakliggende terrein, bijvoorbeeld door heel frequent te maaien. Niet goed voor het aanzicht, niet goed voor de natuur en uiteindelijk ook niet voor de ontwikkelaar’.

Tijdelijke natuur
De oplossing? De natuur tijdelijk haar gang laten gaan tot het moment (vaak jaren later) dat ontwikkeling van het terrein gaat starten. Dat kon al via een Ontheffingsprocedure Tijdelijke Natuur. Maar werken volgens de nieuwe Gedragscode Tijdelijke Natuur is kosteloos. Het gaat ook sneller omdat er geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden. In plaats daarvan wordt het terrein aangemeld via de website van stichting Tijdelijke Natuur. De relevante documenten zijn op die website dan voor iedereen zichtbaar.

Driedubbel winst
Deze aanpak is winst voor de mens en voor de natuur, daar is Mario Jacobs van overtuigd: ‘Gemeenten zijn vaak eigenaar van bedrijventerreinen in ontwikkeling, zoals hier in Wijkevoort. Zo’n terrein kan met een beetje goeie wil een stuk aantrekkelijker worden, voor de ondernemers, voor omwonenden die er een ommetje willen maken en natuurlijk voor flora en fauna’.

Officiële natuur
Is er ook sprake van winst als de natuur na enige tijd toch weer moet verdwijnen? ‘Beter tijdelijke natuur, dan helemaal geen natuur’ vindt Van den Hout. ‘Bovendien zijn veel plant- en diersoorten afhankelijk van natuur in en om de stad. Ook pionierssoorten die afhankelijk zijn van een dynamische omgeving doen het vaak bijzonder goede op dit soort locaties. Alles bij elkaar gaat het landelijk om een oppervlakte van zo'n 2500 hectare tijdelijke natuur, grofweg de helft van de Oostvaardersplassen. Die grond is erg belangrijk voor het overleven van allerlei planten en dieren’, aldus de gedeputeerde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet