NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Snel in de natuur dankzij provinciale subsidie

25 feb 2016

Betere en snellere toegang tot natuur is het doel van de subsidie voor recreatieve verbindingen. De provincie wil barrières weghalen langs bijvoorbeeld een drukke verkeersweg, waardoor inwoners vanuit hun woning sneller en comfortabeler in recreatie- en natuurgebieden kunnen komen. Hiervoor is een subsidie beschikbaar voor 2016 van € 789.414,-.

Gedeputeerde Bond: “Ik vind dit een heel mooie subsidie omdat er concrete verbindingen gecreëerd worden waar veel mensen bij gebaat zijn. Goede en nieuwe recreatieve fiets- en wandelverbindingen kunnen er komen. Met dit geld willen we nog meer mensen dichterbij huis de natuur in krijgen om het te beleven en ervan te genieten.”

Voorbeelden van gerealiseerde recreatieve verbindingen zijn wandelpasverbinding Overdiemen, de Tacitus-fietstunnel (voormalige CRM-tunnel) in Velsen en een fietspadverbinding tussen Zuiderheide- en Anna’s Hoeve rond het Laarder Wasmerengebied, wandel- en fietspad Bijlmeerwijde en het Boerenlandpad Beets.

De subsidie Recreatieve verbindingen maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsregeling Groen. De Uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen op gebied van natuur en recreatie. Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2016 ruim 1,6 miljoen euro voor dergelijke initiatieven beschikbaar te stellen. Deze bestaan uit:

Recreatieve verbindingen: € 789.414,-.
Toeristische Overstappunten (TOP’s): € 398.188,-.
Weidevogelbiotopen: € 150.000,-.
Laag Holland: € 300.000,-.


Meer informatie
Meer informatie over de Uitvoeringsregeling Groen en het aanvragen van subsidie is te vinden op de provinciale website bij het subsidieloket onder het kopje ‘Groen 2013’ bij ‘Natuur en Milieu’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet