NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Start rietherstel Veluwemeerkust bij Nunspeet

5 dec 2014
Met de aanplant van riet hebben gedeputeerde Jan jacob van Dijk, wethouder Gert van den Berg van Nunspeet en voorzitter Gastvrije Randmeren, Gerben Dijksterhuis, op 4 december het startsein voor herstel en uitbreiding van de rietzone langs het Veluwemeer bij Nunspeet gegeven.

Rietherstel
Door herstel en uitbreiding van de rietzone wordt het leefgebied van rietmoerasvogels zoals de Grote Karekiet, Roerdomp en Baardmannetje, maar ook van dieren als de otter en vissoorten zoals de snoek verbeterd. Verder draagt een gezonde rietzone bij aan de versterking van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen de EHS). Vandaar dat ook de Provincie Gelderland bijdraagt aan de financiering van het project.

Evenwicht
Jan Jacob van Dijk: ‘Hier is een goed evenwicht gevonden tussen Natura 2000-maatregelen en economie. Om recreatie, verbreding van de vaargeul en zandwinning mogelijk te maken investeren we in natuur en landschap. Ook dragen we bij aan het herstel van een uniek cultuurhistorisch gebied door de strandwal uit de tijd van de Zuiderzee te herstellen en weer beleefbaar te maken.’

Herstel oud landschap
In Nunspeet wordt het herstel van de rietzone gecombineerd met het herstel van een oude strandwal en de aanleg van een paaigebied – een kraamkamer – voor vis. Gert van den Berg, wethouder van de gemeente Nunspeet: ‘De strandwallen langs de Zuiderzee zijn ontstaan vóór 1600 en vormden een natuurlijke bescherming voor het achterland. Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn veel strandwallen afgegraven. Met het materiaal dat vrijkomt bij aanleg van het paaigebied wordt de strandwal bij Nunspeet in ere hersteld’.

Ruimte voor mens en natuur
De rietzone met het achterliggende paaigebied en de strandwallen vormt een groene zone tussen de campings ‘Droompark Bad Hoophuizen’ en ‘De Oude Pol’. Gerben Dijksterhuis, voorzitter van Gastvrije Randmeren: ‘Op dit oude landschap, met resten uit het Zuiderzeeverleden moeten we zuinig zijn. Het maakt het randmerengebied tot een uniek gebied waar natuur, recreatie, nieuw- en oud land elkaar afwisselen en versterken’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet