NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Start werkzaamheden ecoduct Boele Staal, de laatste schakel

27 nov 2014

Op 26 november is gestart met de bouw van Ecoduct Boele Staal, de laatste van vijf ecoducten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit in het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort te verbeteren. Herstel van deze natuurlijke verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug draagt bij aan het toekomstbestendig en robuust maken van dit gebied.

‘We zetten ons als provincie in om te zorgen dat iedereen van de prachtige natuur op de Utrechtse Heuvelrug kan genieten. Nu, en in de toekomst. Door van elkaar - door wegen, spoorlijnen of andere oorzaken - gescheiden gebieden weer met elkaar te verbinden ontstaat één groot natuurnetwerk. Hierdoor kan de natuur zich herstellen en duurzaam verbeteren. Dit ecoduct is als laatste schakel binnen Hart van de Heuvelrug dan ook van groot belang, aldus Bart Krol.

Het ecoduct wordt gebouwd over de Amersfoortsestraat in Soesterberg, tussen de Vlasakkers en de Oude Kamp (militaire oefenterreinen). Hiermee wordt vrije doorgang van de Leusderheide naar de Vlasakkers voor flora en fauna mogelijk wordt.

Tijdens het startmoment onthulden gedeputeerde Bart Krol en wethouder Yvonne Kemmerling van gemeente Soest één van de zijpanelen van het ecoduct.

Hart van de Heuvelrug is een programma waarin een groot deel van de 25 projecten gerealiseerd zijn, in samenwerking met maar liefst 17 partners. Binnen Hart van de Heuvelrug wordt de verbinding hersteld door twee robuuste ecologische verbindingszones aan te leggen. De afgelopen jaren is hard gewerkt door de verbindingen en passages tussen de gebieden. Dieren maken nu al veelvuldig gebruik van de ecoducten die reeds zijn gebouwd (Leusderheide, Op Hees, Beukbergen en Sterrenberg). Het Ecoduct Boele Staal is het laatste in een rij van vijf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet