NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stichting Marke Gorsselse Heide werkt

13 maart 2015

Op uitnodiging van de stichting Marke Gorsselse Heide heeft gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de Gorsselse Heide bezocht. Deze Stichting, die geheel op vrijwilligers draait, is bezig om op het voormalig defensieterrein de natuur weer de ruimte te geven.

Vrijwilligers Stichting Marke Gorsselse Heide; bron provincie Gelderland'De Stichting is een mooi voorbeeld van ‘groen noaberschap’: het laat zien waar betrokkenheid van omwonenden bij hun groene omgeving toe leidt. Geen vrijblijvendheid maar verantwoordelijkheid én groeiend enthousiasme', aldus gedeputeerde Van Dijk.

Verantwoordelijkheid
'De zichtbare resultaten zorgen voor steeds meer enthousiasme in de omgeving', aldus de trotse vrijwillig rentmeester Duivenvoorden. 'Daardoor kunnen we steeds meer nieuwe activiteiten oppakken. Middelbare scholieren van het Isendoorn college uit Zutphen krijgen bij biologie informatie over effecten van de natuur en helpen vervolgens een halve dag om de hei weer zichtbaar te krijgen. Mountainbikers betrekken we bij de aanleg én onderhoud van een speciaal fietspad.'

Enthousiasme
Via een wandeling over het terrein gaven verschillende vrijwilligers enthousiast uitleg. Boeren vertelden over het grazen van koeien en gebruik van het plagsel van de heide, vrijwilligers van het Instituur voor Natuureducatie en Duurzaamheid gaven uitleg over de wandelingen die zij organiseren, vertegenwoordigers van de natuurwerkgroep vertelden over het werken in en aan de natuur. En vrijwilligers van de videogroep Accent uit Gorssel filmen deze werkzaamheden. Bij de Marke zijn op dit moment tussen de 80 en 100 vrijwilligers uit de omgeving betrokken. Naast een provinciale bijdrage om cultuurgronden te veranderen in natuur, heeft de stichting via de provincie ook een aantal landbouwkavels in bezit gekregen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet