NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stikstofprojecten komen weer op gang in Flevoland

5 dec 2019

De provincie heeft de afgelopen weken zo'n 80 bouwprojecten doorgerekend om te zien wat de stikstofuitstoot is tijdens de bouw. Deze 80 projecten hebben een verwaarloosbare stikstofdepositie. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouwprojecten in Almere Duin, Almere Haven en Almere Buiten en de renovatie van treinstation Almere Centrum. Ook woningbouw in de Lelystadse wijk Warande en bij de woningbouw bij Ens kan weer doorgaan. Groen licht is er ook voor het hotel van Van der Valk bij Lelystad. Ook zijn een aantal evenementen bekeken. Met eenvoudige maatregelen is hier winst te boeken. Zoals door dieselgeneratoren voor de stroomvoorziening te vervangen door duurzamere vormen van stroomvoorziening. Ga naar het interview van Omroep Flevoland met gedeputeerde Harold Hofstra.

In gesprek over stikstof
De provincie vindt het belangrijk goed in gesprek te blijven met de belanghebbenden in het stikstofdossier. Vorige week waren leden van Bouwend Nederland, MKB en VNO NCW uitgenodigd voor een overleg met gedeputeerde Harold Hofstra en commissaris van de Koning Leen Verbeek. Een constructief overleg waarbij de actuele stand van zaken van bouwprojecten is doorgenomen en vooral is afgesproken veel informatie met elkaar uit te wisselen in kennistafels en sectorbijeenkomsten. Volgende week bezoekt de gedeputeerde een boerderij in de Noordoostpolder, is er een Bestuurlijk Overleg met gemeenten en op 16 december 2019 staat een informatiebijeenkomst voor agrariërs en belangstellenden op de agenda.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet