NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Stiltegebieden in Flevoland beschermen

12 jan 2015

Dat het stil is in Flevoland, lijkt voor de hand te liggen, maar vanaf de inpoldering is geluid er niet meer weg te denken. Daarbij heeft de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van meet af aan in Flevoland gekozen voor een scheiding in functies: hier bedrijvigheid, daar natuur en ergens anders woningen.

Het zijn tegenwoordig juist de wegen tussen deze gebieden die de stilte bedreigen. De geluidbelasting is niet zo hoog als elders in Nederland. Maar omdat Flevoland zich van oorsprong onderscheidt met zijn kwaliteiten rust, ruimte en groen, hebben bezoekers bepaalde verwachtingen.

Om de verwachte oerkwaliteit stilte in Flevoland te behouden, heeft de provincie gebieden aangewezen als stiltegebied. Dit zijn: het Kuinderbos, het Roggebotzand en het Horsterwold. Deze gebieden zijn herkenbaar aan borden die geplaatst zijn bij de toegang van de gebieden.

Daarnaast wordt de stilte van de Oostvaardersplassen en het Zwartemeer voortaan beschermd via de Natuurbeschermingswet. Het zijn immers Natura 2000-gebieden. Met behoud van de bescherming van de stilte in deze gebieden kan de status van ‘provinciaal stiltegebied’ daarom komen te vervallen en wordt een stapeling van regels (provincie en Europa) voorkomen.

Regels beschermen stilte
Het zijn dus regels die de stilte beschermen. Ze staan in de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) 2012. De regels gelden niet voor incidentele geluiden, bijvoorbeeld van wandelaars of fietsers. Deze geluiden worden niet als een inbreuk gezien. Ook noodzakelijke werkzaamheden voor het beheer van de gebieden zijn toegestaan.

Fluisteren als in stiltecoupé
Natuurlijk zijn stiltegebieden niet volledig stil, denk alleen maar aan de geluiden van vogels en bladergeruis. Een stiltegebied is bijvoorbeeld te vergelijken met een stiltecoupé in de trein. De eigen geluiden van de trein zijn te horen, maar mensen die toch iets tegen elkaar willen zeggen, wordt dringend verzocht om te fluisteren.

Nota Stiltegebied Flevoland 2014
De Flevolandse stiltegebieden zijn in 1994 aangewezen. In 2012 is het stiltebeleid geëvalueerd. En onlangs hebben Gedeputeerde Staten (GS) de nota Stiltegebied Flevoland vastgesteld (zie rechts). Daarin staat uitgeschreven wat het doel van het beleid is, hoe de geluidbelasting zich ontwikkelt en wat de recreatieve waarden van de gebieden zijn. De nota vormt de basis voor de aanpasing van de VFL die staat gepland in 2015. Contactpersoon is Johan Elzinga, tel. 0320-265386.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet