NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020

24 jan 2020

De Provincie Limburg wil, op een duurzame en technisch verantwoorde wijze, de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen op het grondgebied van de provincie Nederlands Limburg binnen een periode van 8 jaar ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie.

Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd. Deze is gezet op minimaal € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag. Kleinere initiatieven sluiten we niet uit, deze kunnen zich verzamelen bij de gemeenten en organisaties die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen. Het streven is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale en regionale kwekerijen, waarbij het van groot belang is dat het gecertificeerd en inheems plantmateriaal betreft.

Vanwege het aantal te verwachten verzoeken om informatie en gelet op de complexiteit van de materie en ermee samenhangende beleidsterreinen adviseren wij u om vóór het indienen van de subsidieaanvraag in overleg te gaan met de Provincie Limburg. U kunt het vooroverleg formulier invullen. Dit vindt u onder het kopje formulieren.

Indien u vragen heeft kunt u terecht bij 1miljoenbomenplan@prvlimburg.nl

Voor wie
Organisaties zoals de gemeenten, stichtingen, verenigingen etc.

Waarvoor
Minder CO2, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en het verbeteren van de biodiversiteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet