NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor Unesco-gebied Maasheggen

27 sept 2019

De provincie Brabant stelt € 80.000 subsidie beschikbaar voor het uitwerken van plannen voor het UNESCO Mens en Biosfeergebied Maasheggen, onderdeel van de Noordelijke Maasvallei. Het gebied kreeg deze status in 2018, als enige in Nederland.

Het geld is onder meer bedoeld om concrete projecten te gaan uitwerken. Het doel is om de Maasheggen tot een katalysator te maken voor zowel ruimtelijke als economische ontwikkeling van de Noordelijke Maasvallei. De cultuurhistorische en ecologische waarden en de mogelijkheden op het gebied van recreatie in het gebied spelen daarbij een grote rol.

Breed scala aan projecten
Het gaat om een uitgebreid scala aan projecten. Enkele voorbeelden zijn het versterken van het wandel- en fietsnetwerk, het organiseren van goed beheer en ontwikkeling van het Maasheggengebied en het stimuleren van natuurvriendelijk boeren. In dit zogenoemde uitvoeringsprogramma Noordelijk Maasvallei werken de gemeenten Boxmeer en Cuijk, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en ZLTO samen. De plannen worden uitgevoerd samen met eigenaren en belangstellenden in het gebied.

Oudste Nederlandse cultuurlandschap
De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van Nederland. Het is een heggenlandschap met heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen. Al eeuwen is hier een bijzondere verscheidenheid aan planten en dieren te vinden. Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. Dit uitvoeringsprogramma sluit aan bij zaken die voor de provincie belangrijk zijn op het gebied van onder meer natuur en duurzame energie, recreatie- en toerisme en verdienmodellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet