NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voorkomen wolvenschade vanaf augustus

24 juni 2020

Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe kunnen vanaf augustus 2020 subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben dat besloten. De regeling is een onderdeel van de Regels voor Ruimte Gelderland, waarin alle subsidieregels zijn opgenomen die te maken hebben met de uitvoering van provinciebeleid.

Wolvencommissie
De door GS ingestelde gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (wolvencommissie) stelde onlangs voor het wolvengebied op de Veluwe een preventieplan op. Hierin adviseert de wolvencommissie ook om een subsidieregeling open te stellen voor het treffen van preventieve maatregelen. GS hebben daar nu mee ingestemd door het op te nemen in het subsidiekader Regels ruimte voor Gelderland. Verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth: “Er ligt een solide advies van de wolvencommissie, op basis van uitgebreide gesprekken in het gebied. We zien kansen om schapen- en geitenhouders te helpen om hun dieren te beschermen en tegelijk ook ruimte te geven voor de wolf.”

Biodiversiteit en draagvlak
Provincie Gelderland verwacht dat de regeling voor wolfwerende maatregelen helpt om te voorkomen dat wolven schapen en geiten aanvallen. Daarmee voorkomen we, zeker op de langere termijn, ook extra kosten. . Bovendien willen we schade door wolven liever voorkomen dan achteraf vergoeden. Daarnaast dragen we op deze wijze ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van wolven.
€ 500.000 beschikbaar

Binnen het wolvengebied op de Veluwe zijn ongeveer 600 mogelijke deelnemers. Voor de wolvenregeling is maximaal € 500.000 beschikbaar. De nieuwe Regels voor Ruimte Gelderland gaan op 3 augustus 2020 in. Subsidieaanvragen kunnen via onze subsidie pagina gedaan worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet