NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Terugblik op 1e college Buitenring De Nieuwe Natuur

20 nov 2016

Het eerste college Buitenring dat plaatsvond op woensdag 16 november 2016 ging over de Nieuwe Natuur in het Project Buitenring. Ruim 200 belangstellenden uit de regio bezochten deze bijeenkomst in het National Geographic Theater van het Museum Limburg in Kerkrade.

Bezoekers werden door twee ecologen van het project aan de hand van film- en beeldmateriaal mee genomen in de uitdagende wereld van wegaanleg en natuur. De onderwerpen die onder andere aan bod kwamen, waren: de inrichting en aanleg van de natuurcompensatie, de aanleg en werking van faunapassages/ecoducten, de inrichting van bijenweiden en kunstburchten, het aanbrengen van allerlei voorzieningen voor dieren (nestkasten, broedstoven, vleermuizenhotel), de natuurlijke inpassing van de weg en wandelroutes door de nieuwe natuur.

Gedeputeerde Geurts, portefeuillehouder Buitenring: “Mooi te zien hoeveel belangstellenden uit de regio en ook daarbuiten deze avond hebben bijgewoond. Natuur is voor ons van grote waarde. Niet alleen op ecologisch vlak maar ook op maatschappelijk gebied. Natuur en landschap zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat. De ongeveer 38 hectare natuur die we aantasten compenseren we met 125 hectare nieuwe natuur. Daarnaast realiseren we nog ongeveer 45 hectare extra natuur en nemen we nog een groot aantal andere maatregelen (aanleg faunapassages, ecoducten, enz.) die tijdens het College uitvoerig zijn toegelicht”.

Wie het college Buitenring niet heeft kunnen bijwonen maar toch nieuwsgierig is geworden. Er is van deze avond een film gemaakt die binnenkort op de website en FaceBookpagina van de Buitenring Parkstad Limburg te bekijken is.

Ook volgend jaar zullen nog een aantal colleges volgen waarbij iedere keer een ander onderwerp aan bod komt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet