NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Timmermans’ Green Deal te vaag over biodiversiteitscrisis

1 dec 2019

De zogenoemde ‘Green Deal’ die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag heeft gepresenteerd bevat vooral mooie vergezichten over het klimaat maar biedt te weinig concrete maatregelen op het gebied van biodiversiteit. De voor echt ecologisch herstel cruciale herziening van het Europese Landbouwbeleid blijft de Europese Commissie vaag.

Weinig concreet
Dat blijkt uit een eerste analyse van BirdLife Europe, de internationale organisatie waarvan ook Vogelbescherming Nederland onderdeel is. Ofschoon de laatste jaren het ene alarmerende rapport over onze biodiversiteit het ander opvolgt, zegt de Green Deal alleen iets over het belang van bossen en zoetwatergebieden. Maar ook daarover wordt men maar weinig concreet.

Volgens BirdLife is de passage over de kwaliteit van de Europese bossen ontoereikend: er worden geen plannen ontvouwd om aantasting van de bestaande bosgebieden tegen te gaan of te herstellen ten bate van klimaatverandering. Dat er vergaande plannen zijn om bomen te planten om voor biomassa te zorgen waarmee we energie kunnen opwekken, zou zelfs kunnen leiden tot verergering van de klimaat- en biodiversiteitsproblemen. Het kwartje dat bescherming en herstel van bestaande bossen en wetlands juist enorm bijdraagt aan het invangen van CO2, aan klimaatveerkracht, biodiversiteit én leefbaarheid, lijkt nog steeds niet te vallen.

Landbouwsubsidie blijft buiten beschouwing
De Europese landbouwsubsidie had ingezet kunnen worden voor grootse stappen: de pot met miljarden euro’s blijft echter nagenoeg buiten beschouwing in de Green Deal. De door onder meer Vogelbescherming en BirdLife bepleite voorwaarden voor subsidietoekenning – zodat boeren bijvoorbeeld alleen geld zouden kunnen krijgen als ze natuurinclusief gaan verbouwen, of de veestapel reduceren – werden onder druk van stevige lobby uit onder meer Nederland. Maar zonder een groener Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een effectieve Green Deal gewoonweg niet mogelijk.

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International blijven de Europese Commissie wijzen op de noodzakelijke stappen, maar ook op de goede voorbeelden en het draagvlak in Nederland en Europa om deze stappen daadwerkelijk te gaan zetten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet