NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee ecotunnels onder Utrechtseweg N237 en Biltse Rading

28 sept 2017

Er komen twee ecopassages aan de oostkant van de stad Utrecht in het gebied tussen de A27 en de bebouwde kom van De Bilt. Eˇn passage komt onder de Utrechtseweg N237, ter hoogte van het verdedigingswerk Griftenstein. De andere passage komt onder de Biltse Rading. De ecopassages vormen een afronding van een groot aantal natuurmaatregelen dat is uitgevoerd tussen het Kromme - Rijngebied, Voorveldse Polder en het Noorderpark. Hiermee worden de laatste barri¸res voor een goede faunaverbinding opgelost. Voor beide tunnels wordt in de komende periode een definitief ontwerp uitgewerkt, waarna de tunnels gezamenlijk worden aangelegd. Bij de aanleg zijn provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente De Bilt en Utrechts Landschap betrokken.

Samen met de natuurinrichting van de Voorveldse Polder is er straks een ecologische verbindingszone van zeker 15 kilometer tot stand gebracht voor diverse soorten zoals de das, ringslang en kleine marterachtigen en incidenteel het ree. De ecotunnels worden 1.75 m hoog en ruim 3 meter breed. De maatvoering van deze tunnels zorgt voor voldoende lichtinval zodat een groot aantal diersoorten de passages kan gebruiken.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De beide passages worden aangelegd binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie is genomineerd als UNESCO-Werelderfgoed. Bij de realisatie van de ecotunnels worden waterlinie elementen zoals tankwallen en voormalige tankversperringen weer zichtbaar gemaakt. Door te kiezen voor ecotunnels behouden ook de zogenaamde inundatiegebieden (gebieden die ter verdediging onder water konden worden gezet) rondom de Biltse Rading hun openheid.

Betrokken partijen
De betrokken partijen hebben (aanzienlijk) ge•nvesteerd in het herstel van de ecologische verbindingen en inrichting van aangrenzende gebieden. De partijen dragen financieel bij, of door inbreng van gronden of beheer. Zowel de ecologische verbindingen als de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn belangrijke ambities die door de gezamenlijke partijen worden onderschreven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet