NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee miljoen voor landschapsbepalende plekken in Groningen

2 feb 2016

Tien projecten die gezichtsbepalend zijn in het Groninger landschap krijgen in totaal twee miljoen euro subsidie van de provincie Groningen. Met het geld worden onder meer kerken opgeknapt, begraafplaatsen, boerenerven, houtsingels en slingertuinen. De werkzaamheden van de eerste projecten starten al in februari.

Joodse begraafplaatsen
De gezichtsbepalende projecten in het landschap zijn verspreid over de gehele provincie. Zo worden er in Farmsum, Kolham, Nieuweschans, Zuidbroek, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten en Winsum joodse begraafplaatsen opgeknapt. Van oudsher liggen deze begraafplaatsen op afstand van een dorpskern en zijn ze kenmerkend voor het landschap. Na de Tweede Wereldoorlog is er weinig aan beheer en onderhoud gedaan.

Haren-West
Het beheer van het landschap in het gebied Haren-West wordt voortaan gezamenlijk uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen, de agrarische natuurvereniging Stad en Ommeland, Staatsbosbeheer en het Groninger landschap. Zij gaan houtwallen, hagen en poelen op een goed onderhoudsniveau brengen en houden. Dat gebeurt deels met vrijwilligers en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Groene eilanden
Landschapsbeheer Groningen gaat ook singeltuinen van voormalige graanboeren en de beplanting van een aantal monumentale boerenerven in Noord- en Oost-Groningen aanpakken. Deze 'groene eilanden' brengen diepte aan in het open landschap en hebben een belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke belevingswaarde in het gebied.

Structureel beheer en onderhoud
De provincie stelt als voorwaarde aan alle subsidies, dat beheer en onderhoud na de opknapbeurt structureel is geregeld. Gedeputeerde Staghouwer vertelt: "We willen niet dat de overheid om de zoveel jaar herstelsubsidies moet verstrekken, omdat de zaak er verpauperd bij ligt. Het beheer en behoud van ons landschap is een belangrijke zaak."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet