NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitbreiding Unielijst invasieve exoten

14 juli 2017

Met ingang van 2 augustus voegt de Europese Commissie 12 nieuwe soorten toe aan de Unielijst invasieve exoten. De lijst wordt uitgebreid met onder andere de nijlgans, de wasbeerhond, de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien.

In de bestaande Unielijst staan 37 planten en dieren die een bedreiging vormen voor de Europese biodiversiteit. Voor deze soorten geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Het verbod is nodig om schade aan de natuur in Europa tegen te gaan en inheemse dieren en planten te beschermen.

Invasieve Exoten
Invasieve exoten zijn planten en dieren, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen, maar die door de mens (on)bewust naar Nederland zijn meegenomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken is de kans groot dat ze zich vestigen, gaan woekeren en schade veroorzaken. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn. Ze vormen bijvoorbeeld een bedreiging voor Nederlandse soorten. Doordat ze zo snel groeien kunnen ze inheemse soorten verdringen of verjagen, waardoor de kans bestaat dat deze uitsterven. Zo is de Europese rivierkreeft vrijwel verdwenen uit Nederland door Amerikaanse rivierkreeften. Het is daarom belangrijk om verspreiding van invasieve exoten te voorkomen.

Overgangsregeling
Voor particulieren of bedrijven met een dier dat op de nieuwe lijst staat, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar ze mogen niet meer worden verkocht. Ook mag er niet meer mee worden gefokt, en mogen ze niet worden vrijgelaten in de natuur. Dierenwinkels en tuincentra mogen hun voorraad aan exotische planten en huisdieren nog een jaar in Nederland verkopen.

Meer informatie
Lees meer over de Unielijst, de overgangsregeling en vergunningen op onze informatiepagina Invasieve exoten. De Unielijst vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet