NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Uitwerking taxaties muizenschade

3 feb 2015

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft 3 februari officieel besloten het Faunafonds de schade door muizen te laten taxeren. Dit betekent dat de taxateurs vanaf 15 februari taxaties gaan uitvoeren. Eerder is volgens het Faunafonds niet verstandig aangezien vanaf half februari pas zichtbaar wordt welk gras wel/niet zal herstellen.

Daarom werden boeren vorige week ook opgeroepen het grasland voor die tijd niet om te ploegen, de schade wordt dan minder zichtbaar (ondanks dat het scheurverbod sinds 1 februari niet meer van kracht is). Overigens nodigt het weer niet uit om actief op het land te worden.

De boeren ontvangen woensdag 4 februari een formulier en aanvullende informatie via het meldpunt van LTO. Hierop moeten ze gegevens invullen zoals de bedrijfsgegevens, contactgegevens, schadepercelen, oppervlakte en de digitale plaatsaanduiding. Dit formulier moet uiterlijk 10 februari bij het meldpunt binnen zijn. Vanaf 15 februari heeft het onafhankelijke taxatiebureau, dat in opdracht van het Faunafonds werkt, in ieder geval voldoende capaciteit om alle percelen op het juiste moment te kunnen taxeren. Het aantal taxateurs is afhankelijk van het aantal percelen dat getaxeerd moet worden. Dat moet blijken uit de inventarisatie die via de LTO wordt uitgezet.

Het Faunafonds verwacht de eerste taxaties tussen half februari en half maart klaar te hebben. De eindtaxatie vindt plaats rond half april (bij grasland: vóór de eerste snede). Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de weersomstandigheden. De kosten voor de taxaties zijn voor rekening van de provincie en bedragen ca. 2 ton.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet