NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht werkt aan klimaatbestendige steden en dorpen

9 juni 2016

Provincie, rijk, gemeenten, waterschappen, ondernemers en ontwerpers gingen op 1 juni aan de slag met de vraag hoe we de beperkte ruimte in steden en dorpen kunnen gebruiken om de toenemende wateroverlast te bergen én tegelijkertijd groen en aantrekkelijk te maken. Dit gebeurde tijdens het Landschapscafé Klimaatadaptatie en waterinclusief ontwerp, een initiatief van de provincie Utrecht in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Het klimaat verandert. Hierdoor neemt de kans op overstromingen, extreme neerslag, langdurige droge perioden, bodemdaling en hitte toe. De vele zware regen- en onweersbuien van de afgelopen week lieten dat weer zien. Met ondergelopen huizen, straten en tunnels en andere overlast als gevolg.

Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde Water: "Het is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. De provincie Utrecht is zich bewust van de urgentie om hier nog nadrukkelijker mee aan de slag te gaan. We werken daarbij al nauw samen met de waterschappen en gemeenten uit de regio en de veiligheidsregio. Met bijeenkomsten als deze faciliteren we het ontstaan van nieuwe netwerken die samen aan oplossingen werken."

Waterberging en aantrekkelijk wonen combineren
Ruim 100 aanwezigen gingen aan de slag met concrete casussen. Zo konden zij mee denken en ontwerpen bij de inrichting van het Stationsplein in Amersfoort en het Merwedekanaal in Utrecht. Zij lieten zich hierbij inspireren door succesvolle voorbeelden van klimaatadaptief ontwerpen en bouwen, zoals ecologische woonwijken waar groen, waterberging en aantrekkelijk wonen worden gecombineerd.

Verbinden
Pim van den Berg, gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling: "Bij dit Landschapscafé hebben de deelnemers met elkaar veel goede ideeën gecreëerd voor een klimaatbestendige én aantrekkelijke leefomgeving. Rode draad van de dag was de noodzaak tot verbinden: verbinden van partijen en verbinden van opgaven. Geïnspireerd door de ideeën gaat de provincie samen met diverse partners actief aan de slag!"

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet